Zprávy

Přerov v ohrožení klimatických změn: jak město připravit na budoucnost?

Jak byste ohodnotili celkovou připravenost města Přerova na problémy související se změnou klimatu? Jaké oblasti jsou v Přerově nejvíce zranitelné a ohrožené změnou klimatu? Co by se mělo v této oblasti vykonat? Do online ankety se může zapojit každý a ovlivnit tím budoucnost svého města.

Přerovská Velká Laguna je jednou z oáz přírody nedaleko hranic města. Jsou tyto příměstské odpočinkové zóny dostačující ochranou před negativními dopady klimatu? Foto Město Přerov

Přerov zpracovává strategii pro adaptaci na nové klimatické podmínky

Sucho, lijáky, vichřice, půdní eroze – všechna tato témata souvisí s klimatickými změnami, na které se město Přerov snaží připravit prostřednictvím právě zpracovávaného dokumentu Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu. 

Do přípravy dokumentu se mohou zapojit všichni Přerované v krátké anketě. Mohou tak sdělit své názory a návrhy, vybrat, jaká opatření na minimalizaci klimatických změn realizovat, kam soustředit pozornost i finanční zdroje. Adaptační strategie umožní městu čerpat peníze z dotačních programů, na které by bez takto zpracovaného dokumentu nedosáhlo. 

Více informací je k dispozici na webových stránkách www.modrozelenyprerov.eu a anketu je možné vyplnit zde


Parkovací stání nebo prostor pro přírodu? Nebo dokonce obojí?!

V anketě mohou občané ovlivnit mnoho konkrétních záležitostí. Jsou v ní velmi zajímavé otázky. Občané mohou vyjádřit souhlas či nesouhlas například v otázce rozšíření zeleně na úkor parkovacích míst; podpoře budování zelených střech na každé nové budově, kde to dává smysl; zavádění malých vodních prvků v parcích a na náměstích; úspor energií při rekonstrukcích budov; obnovitelných zdrojů energie do nových budov a staveb i za cenu vyšších nákladů atd. 

Jedna se otázek také řeší zábor zemědělské půdy pro tvorbu krajinných prvků podporujících biodiverzitu a zadržení vody v krajině jiná změnu trávníků ve města na květnaté louky a nižší pravidelnost jejich sekání. 


INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.