Zprávy

Dotace mohou pomoci s lepším vzhledem domů, poputují do vzdělávání i do srážkové vody

Program, který přinese dotace na obnovu exteriérů památkově významných staveb na území Přerova, prošel dnes hlasováním rady města. Radní souhlasili i s dotací na environmentální vzdělávání a podpořili rovněž peníze na podporu využití srážkové vody. Do staveb má jít čtvrt milionu korun, do osvěty 850 tisíc a do srážkové vody taktéž čtvrt milionu. Hlasovat o návrhu musejí ještě zastupitelé.  

Foto zdroj: prerov.eu

Exteriéry památkově významných přerovských staveb podporuje město už šestnáctým rokem. Oproti loňsku je ale částka navýšena o 50 tisíc. „Maximální výše jedné dotace je 80 tisíc, přičemž žadatel má povinnou 50procentní spoluúčast,“ upřesnil primátor města Petr Měřínský. Tento program dopomohl v letošním roce soukromým majitelům k tomu, aby opravili například vrata u domu na Horním náměstí, obnovili fasádu a vyměnili klempířské prvky u nemovitosti Pod Valy nebo upravili štítovou a přední stranu objektu na Masarykově náměstí.

Environmentální vzdělávání má ze třech schválených programů největší podporu

Do environmentálního vzdělávání tři čtvrtě milionu korun a částka by měla být rozdělena následovně – 150 tisíc do environmentálních projektů, 50 tisíc na celoroční poradenskou a osvětovou činnost v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, 300 tisíc do registrované záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované živočichy se sídlem na území města, 350 tisíc na podporu přirozené biologické rozmanitosti a ekologické stability na území Přerova, včetně opatření příznivě ovlivňujících vodní režim.

Využití srážkové vody je nejmladším dotačním programem, město jej podporuje od roku 2020

„Pomýšlet na něj mohou úspěšní žadatelé o státní podporu v rámci programu Ministerstva životního prostředí "Dešťovka" – z přerovské kasy mají možnost dostat maximálně 35 tisíc korun,“ osvětlil vedoucí odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš. Do tohoto programu má jít o 50 tisíc korun méně nežli vloni, protože o dotaci v minulém roce nebyl příliš velký zájem – a částka se tak mohla přesunout na podporu exteriérů památkově významných staveb.

O všech třech programech pro rok 2022 budou v pondělí 25. října rozhodovat ještě zastupitelé.  Podrobné informace, včetně formulářů, pak budou zveřejněny na webových stránkách města.


INZERCE
Mamma centrum Mamma centrum

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
CBA Huhnak
INZERCE
podlahy poker