Zprávy

Předmostí a Žebračku spojí cyklostezka. V příštím roce přibude další

Hned dvě nové cyklostezky bude mít přerovská místní část Předmostí. Obě povedou do centrálního Přerova: jedna ze Sportovní ulice k lužnímu lesu Žebračka, druhá z Hranické ulice na Velkou Dlážku. Na kritickém místě se má zlepšit i bezpečnost chodců a cyklistů. Nedávno zde přitom vyhasly životy dvou mladých dívek.

Tudy povede cyklostezka, která spojí Sportovní ulici s cyklostezkou Žebračka. Trasa povede přes frekventovanou silnici. Foto: MMPr

Rizikové křížení s frekventovanou silnicí bude bezpečnější 

„Nová stezka pro cyklisty a chodce, která spojí Sportovní ulici s cyklostezkou Žebračka, se má začít stavět ještě letos. Trasa protne i frekventovanou silnici I/47 u Emosu, a to v místě, které je dlouhodobě vnímáno jako rizikové pro chodce či cyklisty, kteří si tudy krátí cestu do Přerova. Nedávno došlo v tomto úseku ke snížení rychlosti na 50 km/h posunutím značky začátek obce - a nyní následují další opatření ke zvýšení bezpečnosti,“ vzpomněl přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). Na tomto místě si smrt vzala v roce 2019 životy dvou mladých dívek, které přebíhaly rušnou silnici. 

Stezka začne napojením na místní komunikaci ve Sportovní ulici a pokračovat bude v trase nezpevněné polní cesty směrem k silnici. Tam už jsou navržena opatření, zajišťující její bezpečné překročení. V rámci těchto úprav se vystaví například dělicí ostrůvek, součástí je i vybudování přidruženého jízdního pruhu.


Trasu budou osvětlovat nové úsporné LEDky. Stavba začne už na podzim

Pro bezpečný pohyb cyklistů bude rozšířená stávající zpevněná krajnice a na trase bude i nové osvětlení – LED světla mají být instalována podél nové cyklostezky, která částečně vede i pod železniční tratí. Celý projekt podpoří i místní ekonomiku - zakázku bude realizovat přerovská firma SISKO. 

„Na radě města jsme odsouhlasili, že stezku vybuduje přerovská firma SISKO, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu – 5 milionů 669 tisíc korun,“ doplnila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Úředníci odhadují, že by se se stavbou této cyklostezky mohlo začít na podzim. V místě totiž ještě aktuálně probíhá modernizace železniční tratě. „Počítáme, že práce by mohly být zahájeny v září letošního roku a ukončeny v první polovině příštího roku. V části stezky u takzvané první myší díry bude ČEZ ještě provádět přeložku podzemního vedení energetických sítí – takže musíme počkat, až plánované práce dokončí, teprve pak se můžeme pustit do budování,“ vysvětlil šéf investičního odboru Zdeněk Dostál z přerovského magistrátu.


Stavební práce budou pokračovat i v příštím roce

Předmostí s Přerovem spojí v příštím roce ještě jedna cyklostezka, která povede z Hranické ulice na Velkou Dlážku. Ta se začala budovat letos v létě, ale stavba se kvůli chybě projektanta musela odložit.

„Po zahájení prací byl totiž zjištěn konflikt s vedením inženýrských sítí, které vyžadují provedení přeložky. Je třeba proto zpracovat dokumentaci přeložky, povolit ji a realizovat - to znamená, že zahájení vlastní stavby se přesune pravděpodobně na jaro příštího roku,“ upozornila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Železobetonový cyklopodjezd pod železniční tratí, který je součástí této nové trasy, je hotový už od letošního jara, ale bez navazující cyklostezky je momentálně nevyužitý. „Tento podjezd pro cyklisty byl postaven Správou železnic a stál 13 milionů 342 tisíc korun. Dotace pokryla 85 procent uznatelných nákladů, takže přerovskou kasu tubus přišel nakonec jen na 2 miliony,“ vzpomněla na tuto investici náměstkyně Mazochová.  

Obě akce na sebe vzájemně navazují a opět posouvají dopravu, v tomto případě ekologicky odpovědnou a doslova bezemisní, o kus cesty vpřed. Problémy s dostavbou D1 však nadále přetrvávají kvůli obstrukcím ze strany ekologických neziskových organizací.


Městem Přerov prochází tři dálkové cyklotrasy: Jantarová, Bečva a č. 5042. Pracuje se na dokončení přímé spojnice Přerov - Olomouc. Cyklotrasa má vést z Rokytnice, přes Brodek u Přerova, Kokory, Krčmaň, Majetín, Grygov a Velký Týnec. Dokončení však brání spory s vlastníky a neschopnost úřadů prosadit tuto cyklotrasu jako stavbu veřejného zájmu. Grafika: www.prerov.eu


Cyklodopravě se v Přerově daří 

Přerov je fungující křižovatkou cest, kromě nedokončené dálnice a tedy kolabující silniční dopravy. Nicméně v oblasti cyklistické dopravy je na tom Přerov velmi dobře. Strategickou vizí města v oblasti cyklistické dopravy je vybudování komplexně propojené kvalitní sítě cyklostezek jak v intravilánu města, tak i v jeho extravilánu s napojením na cyklotrasy nadregionální a mezinárodní, které se budují v rámci programu EUROVELO.

První stezky byly řešeny vodorovným dopravním značením na chodnících. Nově budované cyklostezky jsou v intravilánu v zámkové dlažbě a obvykle barevně odlišeny od chodníku. V extravilánu jsou zpravidla asfaltobetonové. Jednotlivé stezky jsou většinou provázány tak, aby kolaři projeli bezpečně město ze severu na jih i z východu na západ a při průjezdu města nemuseli projíždět nebezpečnými úseky. U vlakového a autobusového nádraží v Přerově funguje již několik let tzv. cyklověž. 


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
CBA Huhnak