Zprávy

Chřástal polní rušil noční klid v obci Penčice na Přerovsku

Občany z Penčic v noci rušil neznámý a stále se opakující pronikavý zvuk, který se již více než 14 dní ozývá z louky u jejich domů. Domnívali se, že jde o žábu, ale nikdy před tím nic podobného neslyšeli.

Foto: Dušan Boucný, Birdphoto.cz

Tajemný luční pták chřástal je velmi vzácný

Pořídili proto nahrávku záhadného a odeslali ji k určení do Moravského ornitologického spolku. Z nahrávky bylo ornitologům ihned jasné, že noční klid v obci ruší chřástal polní. To bylo překvapením i pro ornitology. Protože tento silně ohrožený druh chřástala se na Přerovsku nevyskytuje.

Nejbližší hnízdiště má na vlhkých loukách ve vojenském prostoru Libavá a na horských loukách v Jeseníkách nebo v Hostýnských vrších. Navíc jde o druh, který ubývá i tam.

Hlas chřástala polního (Crex crex) je opravdu velmi výrazný. Jde o stále se opakující drsné, mechanické a ostře skřehotavé „érp-érp“, pronášené jednou za sekundu, ale stále opakované i několik hodin s krátkými přestávkami.

Proč se chřástal polní usadil právě v Penčicích, je pro ornitology záhadou, ale pravděpodobně jde o samce, který hledal vhodné hnízdiště a zdejší louka se mu zalíbila i přesto, že se nachází v obci.

Místní občané jsou rádi, že vědí, kdo ruší jejich noční klid a překvapilo je, že jde o tak vzácného a výjimečného ptáka. Majitel pozemku na části louky odložil první seč, protože si všiml, že si chřástal pořídil samičku a kuřátka. Chřástal to ocenil tím, že se přestal v noci ozývat.


Vzácný pták se těší velmi přísné ochraně ze strany státu

Chřástal polní často obývá hospodářsky využívané lokality a může se tak snadno dostat do konfliktu se způsobem hospodaření, zároveň se jedná o druh migrující a nestálý, který není zcela striktně vázán ke konkrétním lokalitám a je do určité míry schopen využít okamžitou nabídku nejvhodnějších biotopů.

Vzhledem k uvedeným specifikům je potřeba zabývat se jeho hnízdními biotopy, ale je nutné vyhnout se příliš přísnému posuzování, co je v daném případě zásah do přirozeného vývoje a co je jeho biotop. Proto je třeba brát v úvahu potenciál dané lokality v širším kontextu.

Výskyt vzácného ptáka však ještě nemusí nutně znamenat stopku pro jakýkoliv rozvoj daného regionu z důvodu jeho ochrany. Stačí vhodně chránit jeho hnízdiště, posunout termín pastvy či omezit seč na území, kde nehrozí zničení hnízd ptáka. Podobně jako to udělali v přerovských Penčicích. 


Životním prostředím chřástala polního jsou zejména louky, především extenzivně a nepravidelně obdělávané nebo dlouhodobě nekosené. Důležitým faktorem je přítomnost mokřin, pramenišť a drobných krajinných struktur (např. kamenné snosy nebo vrbové křoviny), kde se mohou skrýt během kosení. Zdroj: birdlife.cz


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
CBA Huhnak