Společnost

Kvalita českého ovzduší se v roce 2020 podle meteorologů výrazně zlepšila

Podle českých meteorologů byla kvalita ovzduší v roce 2020 velmi dobrá. Celý rok byl podle nich příznivý a na většině území českého státu klesly koncentračních škodlivých látek ve vzduchu. Pozitivní hodnocení však neplatí plošně pro celou republiku. Na Přerovsku se kvalita ovzduší zlepšuje jen zvolna. Ve srovnání s minulými obdobími je na tom Přerov mnohem lépe. Situaci škodí především nedořešená tranzitní doprava.

Mnohem lepší než dřív, ale stále ne optimální. Doprava škodí životnímu prostředí v Přerově nadále. Kvalitu ovzduší v Přerově měří ČHMÚ u kina Hvězda. Horší situace je v jiných částech města. Ilustrační foto

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal předběžné hodnocení kvality ovzduší za rok 2020. Rok 2020 byl z hlediska kvality ovzduší výjimečně příznivý, koncentrace látek znečišťující ovzduší opět poklesly. Ve všech krajích převažovala velmi dobrá až dobrá kvalita ovzduší. 

Koncentrace částic polétavého prachu (PM10, a PM2,5) a oxidu dusičitého (NO2) dosáhly v roce 2020 minim na většině měřicích stanic i za celou historii měření ČHMÚ, tj. od 90. let 20. století v případě PM10 a NO2, od roku 2004 v případě PM2,5. Na poklesu koncentrací látek znečišťujících ovzduší se významně podílel měsíc únor, kdy byly výjimečně měřeny velice nízké koncentrace. Tento měsíc byl z pohledu vlivu meteorologických a rozptylových podmínek velmi neobvyklý a pro kvalitu ovzduší příznivý.


V roce 2020 byly rovnoměrněji rozloženy i srážky. V Přerově vloni dokonce hrozily povodně, byl vyhlášen třetí povodňový stupeň. Grafika: ČHMÚ


Lepším statistikám pomohla epidemie COVID-19

Nicméně i ostatní měsíce včetně letního období roku vykazovaly lepší kvalitu ovzduší, ať už díky vyšším srážkám, dobrým rozptylovým podmínkám nebo nižším průměrným teplotám vedoucích k nižším koncentracím ozonu v létě.

Na poklesu imisních koncentraci se podílí i snižování emisí díky realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší, tj. výměna kotlů, postupující obnova vozového parku a technická realizace pro snižování emisí na velkých zdrojích. Na poklesu koncentrací NO2 se projevila i opatření spojená s vyhlášením nouzových stavů v důsledku šíření nového typu koronaviru SARS-COV-2.

Rok 2019, plně vyhodnocen, potvrdil zatím ještě stále nevyhovující situaci pro větší část Olomouckého kraje a také většinu Moravskoslezského kraje. Zdroj: ČHMÚ


V Přerově se situace zlepšuje postupně. Nedokončená dálnice je komplikací pro čistší ovzduší 

Celkově však dopady snížené dopravy nelze přecenit. Na jaře 2020, kdy se v podstatě automobilová doprava takřka zastavila, neklesaly na Přerovsku imise polétavého prachu. Na konci března 2020 byly dokonce podle ČHMÚ limity opakovaně překročeny. Přerov patří dlouhodobě k městům s nejhorší kvalitou ovzduší v Česku. Na vině je zejména dosud neřešená dopravní zátěž kvůli nedokončenému obchvatu Přerova, dálnici D1, u Dluhonic. 

Nejhorší je situace na dopravní tepně vedoucí kvůli zablokované výstavbě dálnice od autobusového nádraží, kolem nádraží, přes most Legií dále směrem na Předmostí. Potvrdily to již dříve závěry studie Imisní posouzení vlivu silniční dopravy na ovzduší města Přerov.

Problém současného měření ČHMÚ a dílčího zkreslení statistik vyplývá z umístění měřící stanice ČHMÚ. Ta se nachází mimo zatíženou oblast v centru města u Kina Hvězda na náměstí Přerovského povstání. Ačkoliv jde o frekventované místo, z hlediska zátěže životního prostředí jde v podstatě o klidovou zónu s nepoměrně menší hustotou silniční dopravy. 


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
AFO Olomouc
INZERCE
CBA Huhnak