Do projektu Erasmus+ se zapojila i základní škola z Kojetína

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, se v posledních dvou letech zapojila do programu spolufinancovaného Evropskou unií Erasmus+. Projektu, jehož hlavním cílem je umožnit organizacím/školám rozvoj a posílení spolupráce, sdílení a porovnávání myšlenek, nápadů a metod na mezinárodní úrovni.INZERCE
INZERCE
INZERCE