Společnost

Změny klimatu? Přerov se na ně chce adaptovat a přitom je využít pro udržitelný rozvoj

"Politicky to není zrovna jackpot, protože pozitivní výsledky se nedostaví hned v jednom volebním období. Jde o naše životy, budoucnost našich dětí, a je na nás, v jakém stavu jim životní prostředí předáváme." To přiznává a další zajímavosti o modrozelené perspektivě Přerova představuje v rozhovoru pro Přerovský Rej náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS). Podle něj je adaptace na změny klimatu příležitostí pro udržitelný rozvoj hospodářství.

Přírodní památka "Na Popovickém kopci" (nebo také tzv. Čekyňský kopec alias Čekyňák) patří mezi nejzajímavější výletní místa na Přerovsku s krásnými výhledy. Okresní město je obklopeno řadou přírodně cenných lokalit. Stane se sám Přerov modrozeleným měste

Na přerovském zastupitelstvu jste před měsícem prezentoval úspěch města v žádosti o dotaci na zpracování adaptační strategie města Přerova na změny klimatu. Ta se bude v příštích měsících zpracovávat. Co ten dokument má obsahovat a k čemu je užitečný?

Adaptační strategie na změny klimatu není žádný papír do šuplíku. Přerov je ovlivněn negativními dopady klimatické změny (sucho, povodně, teplotní ostrovy, kvalita ovzduší, ad.).

Současné vedení města chce reagovat na změny klimatu komplexně, promyšleně, a chce čelit jejich následkům prostřednictvím adaptačních a mitigačních opatření. Je to strategická priorita dlouhodobého významu. Zkrátka, cílem adaptační strategie je zmírnit dopady změn klimatu a současně zachovat standardy životních podmínek a udržitelný rozvoj hospodářství. 

 

Jaké máte priority, které chcete řešit? Půjde jen o město nebo i krajinu a přírodu kolem?

Základem je pochopitelně město, naše industriální betonová džungle, ale i v ní jsou již dnes krásná zelená zákoutí, která stojí za to udržovat či rozvinout. Přerov tvoří i místní části, které mají pochopitelně jiné potřeby v oblasti ekologizace. Konečně krajina, která nás obklopuje, se vpíjí do každého z nás, zanechává v nás stopu, kterou si s sebou neseme. Proto se chceme nakonec od moře vždy vrátit do našeho lesa.


Proč je podle vás adaptace na změny klimatu příležitostí pro rozvoj města? V čem to má Přerov posunout?

Nechci zde polemizovat o globálním oteplování. Ale myslím si, že jsme se, jako celá společnost, posunuli od popírání klimatických změn k uvědomění, že je to fakt a že je třeba se připravit resp. adaptovat na klimatickou změnu za podmínky udržitelnosti rozvoje. Zní to jako strašná fráze plná cizích slov - nejjednodušeji to snad vystihnu jako tezi o návratu k přírodě za použití selského rozumu. 


Jaká konkrétní opatření již město Přerov v tomto smyslu realizuje?

Samozřejmě jde o výkon kontinuálních prací města, snažíme se v tomto ohledu posunout a zlepšit fungování úřadu, magistrátu, protože jde o důležitého partnera pro realizaci například stavebních projektů, takže chceme, aby se význam životního prostředí více zohlednil. Je to sice byrokratický běh na dlouhou dobu, ale daří se nadchnout úředníky pro společnou věc. Připravujeme žádosti o dotace, bez těch to nepůjde, plánujeme finančně odpovědně.

Konkrétní projekty jsou samozřejmě klíčové. Z těch novodobých bych vyzdvihnul úsilí o zavodnění lužního lesa Žebračky resp. obnovu vodního režimu v těchto plících našeho města - nejsou to jen plíce, je to podpora zásob vody u nás. Dále běží příprava na modrozelenou infrastrukturu na základních školách, první vlaštovkou jsou energetické úspory, v plánu je fotovoltaika a rekuperace, v druhém sledu zelené střechy.

Nadále běží dotační politika ze strany města na projekty občanů na podporu využití srážkové vody (dešťovka) nebo dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.


A jaké jsou příklady opatření, která by probíhala podle adaptační strategie v budoucnu?

Plánujeme výsadbu zeleně v návaznosti na aktuální pasportizaci dřevin v Přerově, pokračujeme v odbahňování Velké laguny neinvazivní metodou, modernizujeme technické služby v odpadech, snižujeme energetickou náročnost budov, to vše už běží, ekologicky odpovědné jednání současná koalice prosazuje, kde to jde. 

Co by šlo dělat dál a více? Budou to vegetační (zelené) střechy, fasády, zahrady, závlaha vegetačních prvků. Další opatření v krajině a obnova funkcí přírodní krajiny – prioritou je zadržování vody, zpomalení odtoku vody, přírodě blízká opatření, výsadby, obnova a budování vodních prvků, remízky, řešení meliorací, protipovodňová prevence. Už zmíněná městská zeleň, parky, školky, aleje, přírodní hřiště, lesoparky, vodní prvky v intravilánu. Celkově chceme více rozvíjet akumulaci a využití srážkové vody, znovupoužít odpadní vody, recyklovat vody... 

Prioritní jsou i méně viditelné ale o to důležitější projekty jako další energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, energetický management, akumulace energie, nízkouhlíková doprava, snižování emisí a uhlíkové stopy v dopravě i průmyslu. Město může jít cestou principů oběhového hospodářství, snižování produkce odpadů, podporovat recyklaci. To vše nás může hodně posunout, pro Přerov to může být cesta vpřed.

Navzdory všeobecnému vnímání města existují výhodné podmínky, máme na čem stavět, karty jsou dobře rozdány, ale nebude to zítra. Takže politicky to není zrovna jackpot, protože pozitivní výsledky se nedostaví hned v jednom volebním období. Těmto věcem se ale musíme věnovat dlouhodobě, jde o naše životy, budoucnost našich dětí a je na nás, v jakém stavu jim životní prostředí předáváme. 

 

Jste politik ODS. Jak se slučuje vaše podpora životnímu prostředí se současnou politikou ODS? Nejste tak trochu za černou ovci?

To spíše modrozelenou ovci, ne? Toto vnímání ODS je pravděpodobně břemenem minulosti. Už delší dobu je životní prostředí v hledáčku i naší pravicové strany. Jsem členem expertní skupiny, která řeší ekologická opatření a krajinotvorbu jako stranickou prioritu, a chci vyjádřit obdiv všem zejména menším zemědělcům, kteří to s naší republikou a Zemí myslí dobře. A nejde jen o tyto klíčové hráče, adaptace na změny klimatu je příležitostí pro celou českou ekonomiku, pro rozvoj inovativních firem s vyšší přidanou hodnotou, rozvoj vzdělávání, výzkumu, vývoje.

Můžeme využít tuto dobu jako příležitost a stát se lídrem v environmentálních aplikacích i globálně. A naše město Přerov, potažmo Olomoucký kraj, může být součástí a na špici tohoto trendu. 


Podle Petra Kouby (ODS) je adaptace na změny klimatu příležitostí pro celou českou ekonomiku, inovace, pro rozvoj firem s vyšší přidanou hodnotou, rozvoj vzdělávání, výzkumu, vývoje. Přerov podle něj může být součástí a na špici tohoto trendu. Foto: archiv, Petr Kouba na oslavách 150 let Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. 

  

INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.