Sport

Sportovec roku města Hranice: anketa je otevřena!

Navzdory koronaviru a omezeným sportovním možnostem se i letos rozběhla oblíbená anketa o nejlepších hranických sportovcích uplynulého roku. Sportovní oddíly a kluby mohou až do 25. února kalendářního roku zasílat nominace na nejlepší sportovce města za rok 2020. Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.

Zdroj: město Hranice

V anketě se oceňují jednak sportovci v olympijských sportech. Ty jsou děleny na jednotlivce, družstva a hendikepované sportovce. Jednotlivci a družstva se ještě člení podle věku na kategorie do 15 let, od 16 do 19 let, 20 let a starší a kategorie masters. Tímto členěním chceme jak podpořit mladé sportovce a motivovat je k dalšímu sportovnímu růstu, tak ocenit i ty, kteří sportují i v pokročilejším věku.

Město Hranice ale oceňuje i sportovce v neolympijských sportech, a to jak jednotlivce, tak i družstva, v tomto případě však již bez věkového členění.

Oddíly mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.

Nominaci lze také podat do kategorie „odchovanci“, tedy na sportovce, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech (na úrovni mistrovství republiky či reprezentace ČR). Na ocenění lze navrhnout i sportovní seniory, trenéry a funkcionáře, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tento návrh se podává volnou formou (včetně souhlasu nominovaného sportovce se zpracováním osobních údajů).

Součástí nominace je dodání minimálně pěti fotografií nominovaného sportovce, či oddílu s popisem, případně videozáznam. Na nominace, které nebudou podané na formuláři nebo budou doručené po termínu uzávěrky, nebude brán zřetel.

Podrobnosti o podání nominace do ankety a případné dotazy lze zaslat elektronickou poštou na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz nebo jarmila.vrtalova@mesto-hranice.cz. Termín je do 25. února 2021. Více info na WEBU MĚSTA HRANICE


INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.