Kozlovice čeká generální oprava silnice i chodníků, potrvá od začátku června do konce září

Bezmála čtyři měsíce bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce silnice a chodníků v přerovské místní části Kozlovice, která začne v pondělí 3. června a přijde na 26 milionů 148 tisíc korun. „Jde o společnou investici města Přerova a Správy silnic Olomouckého kraje, město se na ní bude podílet částkou 7 milionů 662 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Vladimír Lichnovský.

Silnice II/434 je krajskou silnicí II. třídy zajišťující jak regionální dopravní vztahy, tak i dopravní obsluhu přilehlých měst a obcí. Silnice má dvoupruhové uspořádání a prochází svojí historicky vzniklou trasou. Foto zdroj: prer

Jedná se o celkovou rekonstrukci krajské silnice II/434 od začátku po konec obce Kozlovice – a to v celkové délce 1011,6 metrů. Jak uvedl Ivo Černý ze Správy silnic Olomouckého kraje, harmonogram výstavby byl navržen tak, aby byla minimalizována doba výstavby, během které bude omezen provoz – a zároveň byly dodrženy technologické podmínky výstavby. Termín realizace je tak stanoven na 110 kalendářních dnů.  „Stavba se dotkne nejen stávající vozovky, která je ve velmi špatném stavu, ale i vjezdů a chodníků. Současná silnice je živičná, v intravilánu je částečně odvodněna do kanalizace – a v extravilánu je odvodněna do příkopů a rigolů, které jsou ale částečně nefunkční. To všechno se bude v rámci stavby řešit,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil. Řidiči budou muset po dobu bezmála čtyř měsíců jezdit po objízdné trase. „Ta povede po silnici III/43413 do obce Grymov přes Prosenice, dál pak řidiči pojedou ulicemi Polní, Tržní, Velké Novosady, Komenského a po třídě 17. listopadu – a to obousměrně,“ doplnila Iva Ratiborská z přerovského magistrátu. Změní se i trasy autobusů – konkrétní informace pro pasažéry jsou uvedeny níže.

Kozlovičtí budou muset být v průběhu stavby trpěliví, neboť rekonstrukce kilometrové silnice přinese dopravní omezení, částečné objížďky a hluk – a oprava 247 metrů chodníků zasáhne až k jejich rodinným domům. „Ale vzhledem k tomu, že na tuto rekonstrukcí čekají občané naší místní části několik let, očekáváme toleranci, která ve výsledku přinese lidem z Kozlovic novou a kvalitní infrastrukturu,“ doplnil náměstek Lichnovský. Součástí stavby bude i přeložka veřejného osvětlení podél silnice a doplnění osvětlení stávajícího přechodu pro chodce.

Tři etapy rekonstrukce

První etapa – od 3. června do 31. července – uzavírka ulice Grymovská, v úseku od křižovatky s ulicí Na Zábraní po křižovatku s ulicí Tučínská.

Druhá etapa – od 15. července do 9. září; fakticky po skončení 1. etapy – uzavírka ulice Grymovská, v úseku od křižovatky s ulicí Tučínská po křižovatku s ulicí Na Vrbovcích.

Třetí etapa – od 26. srpna do ukončení stavby; fakticky po skončení 2. etapy – uzavírka ulice Grymovská, v úseku od křižovatky s ulicí Na Vrbovcích po konec obce ve směru na Grymov.

Trasy autobusů

Linky městské autobusové dopravy (MAD 101 a 111)

V termínu první etapy budou spoje linek 101 a 111 v místní části Kozlovice vedeny po obousměrné objízdné trase:

ulice Grymovská – Na Zábraní – Tučínská, kde obslouží náhradní (přesunutou) obousměrnou zastávku za dočasně zrušenou obousměrnou zastávku Kozlovice, náves a dále na ulici Grymovská ve směru na točnu, kde naváží na původní trasu.

V termínu druhé etapy budou spoje linek 101 a 111 v místní části Kozlovice vedeny po objízdné trase:

ulice Grymovská – Na Zábraní – Tučínská a dále na ulici Grymovská ve směru do Přerova, kde obsloužením zastávky Kozlovice/náves a případném vyčkáním na čas odjezdu, naváží na trasu dalšího spoje zpět do Přerova. Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému zrušení zastávky Kozlovice/u pomníku, a to bez náhrady.

V termínu třetí etapy nebudou spoje linek 101 a 111 touto uzavírkou nijak dotčeny, spoje linek 101 a 111 budou vedeny v plném rozsahu dle platných jízdních řádů

Příměstské linky

Podle koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, který zajišťuje provoz příměstských linek, budou tyto linky při uzavírce vedeny následovně:

V první etapě budou spoje příměstských linek v Kozlovicích vedeny po totožné objízdné trase jako linky MAD 101 a 111 a místní část Kozlovice bude příměstskými linkami obsloužena v plném rozsahu dle platných jízdních řádů.

Ve druhé a třetí etapě, z důvodu nemožnosti průjezdu autobusů příměstských linek uzavřeným úsekem, budou tyto linky vedeny po trase mimo Kozlovice.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
podlahy poker