Pokud podnikatel datovou schránku nechce, musí oprávnění k podnikání zrušit

Od ledna letošního roku dochází k automatickému zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám, ale i nepodnikajícím právnickým osobám, které dosud datovou schránku nemají – a to na základě již dříve schválené novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Foto zdroj: prerov.eu

„Datová schránka bude povinná nejen pro všechny živnostníky, ale i další podnikatele, respektive osoby samostatně výdělečně činné - například lékaře, architekty, auditory, lékárníky a podobně. Datová schránka bude zřízena také spolkům, sdružením, nadacím, obecně prospěšným společnostem, společenstvím vlastníků bytových jednotek a dalším právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Schránka bude zřízena a aktivována automaticky, není třeba o ni žádat,“ říká v rozhovoru vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu přerovského magistrátu Jitka Kočicová.

Je-li někdo podnikatel a dosud „datovku“ nepoužíval, tak kdy přesně mu bude zřízena a jak se o tom dozví? 

Zřizování schránek má proběhnout postupně od ledna do března letošního roku. Nový uživatel obdrží přihlašovací údaje do datových schránek fyzických osob - je-li zřízena, nebo v „papírové“ podobě zasláním poštou na korespondenční adresu uvedenou v registru obyvatel, na adresu trvalého bydliště či u cizinců na adresu uvedenou v registru osob. U právnických osob budou přístupové údaje doručovány statutárnímu zástupci společnosti, a to do jeho schránky fyzické osoby – opět je-li zřízena, nebo na doručovací adresu uvedenou v registru obyvatel. Do datové schránky se pak uživatelé dostanou po prvním přihlášení na adrese Datové schránky: mojedatovaschranka.cz. Těm, kteří se sami nepřihlásí, se schránka automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů od doručení přihlašovacích údajů. Aktivována je i v případě, že si adresát písemnost nevyzvedl, kdy se uplatní takzvaná fikce doručení. 

Když podnikatel „datovku“ nechce – může ji znepřístupnit? 

Datovou schránku nebude možné znepřístupnit. Pokud datovou schránku nechce, musí živnostenské nebo jiné oprávnění k podnikání zrušit.

Bude podnikateli zřízena datová schránka, i když oznámil na živnostenském úřadě přerušení provozování živnosti, to znamená, že v současnosti aktivně nepodniká?

Schránka je zřizována i podnikatelům, kteří mají přerušenou živnost nebo přerušené zemědělské podnikání nebo dlouhodobě nevyvíjejí aktivní podnikatelskou činnost. 

Může podnikatel znepřístupnit nebo zrušit datovou schránku?

Pokud byla zřízena datová schránka automaticky, protože je dotyčný podnikající fyzická nebo nepodnikající právnická osoba, takovou schránku lze znepřístupnit pouze ze zákonných důvodů. Například v souvislosti s výmazem subjektu ze zákonem stanovené evidence – čili ukončení podnikání, kvůli úmrtí, omezení na osobní svobodě a podobně.

Kam se mohou lidé obrátit s dotazy ohledně datových schránek?

Provoz datových schránek i webové prezentace zajišťuje Česká pošta. K odpovědím na případné dotazy nejsou tudíž určeni příslušní pracovníci živnostenských úřadů. V pracovních dnech od osmi ráno do šesti večer je možno se obrátit na Infolinku datových schránek na telefonním čísle 954 200 200, nebo získat informace z webu: info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/eporadna.html

Přehledné informace lze získat také na adrese https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka
INZERCE
Objev roku Radia Haná Objev roku Radia Haná

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
podlahy poker