Společnost

Posvátná místa našeho kraje

Posvátných míst je v naší krajině spousta a kolikrát je mineme, aniž bychom si to uvědomili, což je škoda. Proto se vám pokusíme je přiblížit a říct něco o jejich historii.

Foto: Ilustrační obrázek

Posvátným místem mohou být hory, prameny řek, mohyly, menhiry, posvátné lesy, kamenné kruhy nebo prostě jen vaše místo, kam se rádi vracíte. Na takových místech je člověku dobře, cítí se víc spojen s přírodou a její léčivou silou. Proto jsou kolikrát těmto místům připisovány téměř zázračné léčivé účinky.

Ve starých dobách lidé věřili, že na těchto místech sídlí různé pradávné bytosti jako třeba bůžkové, fauni a víly. Proto tato místa udržovali a nosili bytostem obětiny jako například jídlo, květiny nebo i osobní věci, aby si udrželi jejich přízeň. S příchodem křesťanství byla některá z těchto míst vysvěcena kněžími a spojena s některým s křesťanských svatých. Stejně tak spousta dnešních kostelů byla vybudována na místě, které bylo i v předkřesťanské době využíváno pro náboženské účely. A proto mají tato místa tak silnou atmosféru, kterou cítí i nevěřící člověk.

Jedním z tradičních posvátných míst jsou prameny a studánky. Voda je nezbytná pro přírodu i pro člověka, což si uvědomujeme zvláště v dnešní době, kdy jí začíná být nedostatek. Dříve se věřilo, že je voda darem bohyně země. Dokáže očišťovat tělo i duši a přinášet úlevu, ale i ohromit a fascinovat. Je to symbol stálosti a vnitřní stability.

Bytosti žijící, dle lidové tradice, na těchto místech, jsou třeba víly, rusalky, nymfy a vodníci. Tyto bytosti bývají většinou přátelské a milují krásu a krásné věci. Jsou napojeny na lidskou představivost a emoce a dokáží posilovat léčení, empatii, očišťování a intuici.

Na Hané má uctívání studánek a pramenů, jako posvátných míst, silnou tradici.

Jednou z takových studánek je Čerlinka u Litovle, která vyvěrá z hlubokého podzemí Hornomoravského ůvalu a je využívána jako zdroj pitné vody pro široké okolí. Najdete ji v lužním lese nedaleko místního cukrovaru. Dnes je zasvěcena Panně Marii, a proto se zde od 18. století konaly poutě na svátek Narození Panny Marie (8. září).

Dalším významným pramenem je Svatá voda u Cakova u Zábřežské vrchoviny. O toto posvátné místo se od 19. století starají majitelé nedalekého stavení a váže se k němu několik legend. Za třicetileté války zde byl prý zakopán poklad z náměšťského kostela a poté zde vytryskl pramen křišťálové vody s léčivými účinky (zvláště co se týká očních chorob). A poklad se prý objevuje na povrchu vždy o půlnoci na Velký pátek. Další legenda z dob Cyrila a Metoděje vypráví o poustevníkovi, který se tu usadil a vybudoval kapličku, aby obrátil na křesťanství místí bytosti. To se mu však nepovedlo a propadl se do země i s kapličkou. Od té doby jsou prý o letním slunovratu slyšet z podzemí zvony. 

Vždy když půjdete kolem nějaké studánky, zkuste se na chvíli zastavit a vychutnat si atmosféru toho místa. A jako poděkování můžete pramen vyčistit a třeba tam nechat i nějaký dárek pro místní bytosti, určitě je to potěší.INZERCE


INZERCE
Radio Haná
INZERCE
CBA Huhnak