Společnost

Přerov projedná adaptaci města na změny klimatu s občany

Přerov chce být modrozelené město. Podle současného vedení by měla budoucnost města stát na lepším přístupu k životnímu prostředí. Nyní se město Přerov ptá svých občanů, jaké klimatické hrozby jsou podle nich pro Přerov největším rizikem. Přerované mohou ovlivnit, jak má jejich město klimatickým změnám čelit. Veřejnost se může 30. března od 16 hodin zúčastnit online veřejného projednání analytické části adaptační strategie na změnu klimatu. Prezentace a diskuse s veřejností bude online prostřednictvím videokonference.

Leží budoucnost Přerova v poušti bez vody? Podle odborníků atraktivita města nejen pro mladé lidi souvisí přímo s úrovní životního prostředí v obci. Ilustrační foto

Přerov se chce adaptovat na dopady klimatických změn komplexně

Klimatické změny se týkají takřka celé planety. „Také Přerov se s nimi potýká. Přibývá dnů s vysokými teplotami, extrémní srážky způsobují záplavy, problémem jsou i bleskové povodně a nedostatečné zasakování vody do vyprahlé půdy,“ říká náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Jak s těmito změnami efektivně pracovat, nebo dokonce jak z nich vytěžit pro obyvatele to nejlepší, na to má dát odpověď nová adaptační strategie. „V ní budou popsány hlavní klimatické změny – a jak se vyvíjely v čase. Zmapujeme, kde je město zranitelné. Poté bude odborná skupina vedená zpracovatelem hledat řešení ke zmírnění extrémních projevů počasí,“ nastínil Kouba. Ten ke spolupráci vyzval i Přerovany, kteří mohou už teď své vize nebo zkušenosti sdílené z jiných měst či států sdělovat na adrese: zeleny@prerov.eu – i s jejich podněty bude město pracovat. 


Analýza má odhalit místa s největší zranitelností. Na ně chce město zaměřit pozornost nejvíc

V rámci analytické části proběhne zmapování a analýza zranitelnosti celého území statutárního města Přerov vůči jednotlivým očekávaným dopadům změny klimatu. Do analýzy budou využita i data z družic sledujících zeleň či teplotu území a klimatických modelů předpovídajících změny teplot, vlhkosti nebo rychlosti větru.

Přerov obsadil v rámci výzvy Norských fondů první místo, získal na pořízení strategie 382 tisíc korun, Státní fond životního prostředí přispěl částkou 67 tisíc a Přerov se podílel pouze 50 tisíci. Plán by měl být hotový do srpna příštího roku. „My samozřejmě nechceme mít další projekty do šuplíku. Tím, že strategii budeme mít na papíře, můžeme později žádat o dotace z národních dotačních programů na postupnou realizaci. Bez toho bychom na evropské peníze zkrátka nedosáhli,“ dodal dříve přerovský primátor Petr Měřínský (ANO). 


Budoucnost chce město řešit pro další generace. Jak bude vypadat? 

Důležitá bude pro město a jeho obyvatele návrhová část adaptační strategie. V návrhové části budou specifikována opatření k prevenci hrozeb zjištěných v analytické části. Výsledkem bude nová strategie a akční plán stanovující pro Přerov konkrétní kroky na dalších 10 let. 

Více informací na: https://www.modrozelenyprerov.eu/verejne-jednani.html. S analytickou částí se mohou zájemci seznámit na týchž stránkách ještě před jednáním.  

Mezi tématy sužujícími město se v místních diskusích objevuje přehřívání města, vysychání Žebračky nebo likvidace stromů na přerovské laguně bobrem. Zmíněnou Malou Lagunu si kromě bobra vyhlídli spoluobčané, kteří to zřejmě mají daleko k popelnici a přírodní lokalitu znečišťují odpadky. Občané dlouhodobě kritizují také nedostatek zeleně ve městě a způsob hospodaření v krajině kolem města. Problémem zmiňovaným v posledních letech i nedostatečné využívání obnovitelných zdrojů energie a otázka přerovské spalovny odpadů. I na tyto problémy může adaptační strategie pomoci nacházet řešení. 


Blesková povodeň postihla nedávno Brodek u Přerova. Přerov chce bojovat s negativními změnami klimatu a chovat se ke krajině a zastavěné oblasti udržitelně. Povodním ale samo město těžko zabrání, pokud se nepřijmou odpovídající opatření v celém povodí řeky Bečvy a Moravy. Zdroj foto: Brodečan (FB)


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
AFO Olomouc
INZERCE
CBA Huhnak