Červený kostel slavnostně otevře několikadenní festival

Přípravy na otevření Červeného kostela jsou v plném proudu a Vědecká knihovna v Olomouci už finišuje program pětidenního festivalu, který tuto slavnostní událost doprovodí. Návštěvníci se mohou těšit na zcela novou výstavu fotografií Jindřicha Štreita, spisovatelku Alenu Mornštajnovou, koncert Moravské filharmonie Olomouc, Moniky Štreitové a řadu dalších akcí. Festival oživí také módní přehlídka Šárky Ordošové a doplní ho komentované prohlídky a workshopy. Symbolické předání klíče proběhne v dopoledních hodinách 17. května a tím odstartuje celý program, který v neděli 21. května ukončí sousedská slavnost.

Restaurátorským zásahem nyní prochází také historické nápisy uvnitř kostela. Foto: VKOL.

Za dva měsíce začne bývalý evangelický kostel na třídě Svobody novou kapitolu své existence. Jeho úloha se od roku 1901, kdy byl položen základní kámen sakrálního objektu, značně proměnila od prvotního poslání přes sklad knih až k úplně nové funkci kulturního centra. Rekonstrukce celého objektu a stavba nového foyer se, jak bylo uvedeno v minulém článku, blíží ke konci. Nyní probíhají dokončovací práce uvnitř budov a v okolí. V následujících dnech bude vrácena na své místo kazatelna a restaurátorským zásahem také prochází původní nápisy na zdi. Během dubna se dokončí všechny práce, naveze se mobiliář a kostel bude připraven ke slavnostnímu otevření. 

Vše vypukne ve středu 17. května v dopoledních hodinách, kdy bude Červený kostel předán prostřednictvím symbolického klíče z rukou hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka do užívání Vědecké knihovně. Po následné tiskové konferenci se naplno rozběhne program pro veřejnost. V prostorách pod chóry bude již nainstalovaná výstava fotografií Jindřicha Štreita. Zcela novou výstavu, připravenou pro tuto výjimečnou událost, si poprvé návštěvníci prohlédnou během komentovaných prohlídek, které budou probíhat po celý festival. Hned první den představí svou zcela novou knihu Les v domě spisovatelka Alena Mornštajnová. Kniha vyjde na začátku května a Červený kostel se tak stane jedním z prvních míst, kde si návštěvníci poslechnou ukázky přímo z úst samotné autorky.

Máte historické fotografie či dobové pohlednice Červeného kostela? Knihovna je využije a vrátí

Několikadenní program připravuje Vědecká knihovna ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi jako Moravským divadlem Olomouc či Divadlem na cucky, v jehož režii se chystá představení Otisky. V součinnosti s Olomouckým krajem proběhne v pátek 19. května celonárodní zahájení Muzejní noci, doplněné o večerní komentované prohlídky pro veřejnost. Ochuzeni nebudou ani milovníci hudby. Těšit se totiž mohou na koncert Moravské filharmonie Olomouc či hudební vystoupení Moniky Štreitové s doprovodem. Celý program zpestří módní přehlídka návrhářky Šárky Ordošové. Pro děti bude připravené autorské čtení a chybět nebudou ani oblíbené workshopy s knihovnickou tématikou. Celý festival zakončí sousedská slavnost městské části Olomouc-střed, která nabídne mimo jiné i ochutnávku z regionálních potravin. Akce je otevřena široké veřejnosti a je poděkováním za trpělivost během rekonstrukce Červeného kostela.

Vědecká knihovna v souvislosti s otevřením objektu poptává historické fotografie a dobové pohlednice interiéru i exteriéru Červeného kostela. Za každý kus je VKOL vděčná, využije je na své akce a výstavy a samozřejmě je majitelům vrátí zpět. Podrobné informace k výzvě jsou uvedeny na webových stránkách www.vkol.cz, na nichž bude také zveřejněn celý program festivalu.

S Červeným kostelem získává VKOL konečně důstojné prostory pro svoji kulturně-vzdělávací činnost a možnost realizovat řadu nových zajímavých akcí pro všechny věkové kategorie.

Slavnostní otevření je jen začátek, ale o tom až příště...


O AUTORCE

RNDr. Bc. Iveta Ťulpíková se narodila v Olomouci, kde také vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, obor fyzika–matematika. Dále absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor veřejná správa. Během svého profesního života působila na řadě vedoucích pozicích, mimo jiné zastávala post vedoucí odboru kultury a památkové péče v Bruntále nebo vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadě Zlínského a posléze Olomouckého kraje. Od podzimu roku 2019 je ředitelkou Vědecké knihovny v Olomouci. Její celoživotní koníček, kultura, se tak stal i její prací. 

O VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je krajskou knihovnou Olomouckého kraje a dle počtu uchovaných dokumentů je třetí největší knihovnou v České republice. Historie knihovny sahá do roku 1566, takže je druhou nejstarší knihovnou v ČR. Od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku a v současné době zpřístupňuje kompletní knižní a časopiseckou produkci z území celé republiky.

VKOL ve svých fondech uchovává rovněž cizojazyčnou literaturu, stejně jako rozsáhlou sbírku norem, patentů, zvukových CD a dalších multimédií. Samostatnou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, prvotisky, starými tisky a mapami. Registrovaným čtenářům poskytuje VKOL knihovní a informační služby. Vedle absenčních výpůjček a výpůjček do studoven fungují také meziknihovní výpůjční služby, které umožňují získat potřebné tituly i z jiných knihoven. Součástí služeb je zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, mezi nimiž jsou například databáze odborných článků i archiv denního tisku. Na internetu si mohou zájemci také prohlížet neustále doplňované digitální knihovny s naskenovanými fondy. Pro veřejnost pořádá knihovna pravidelné výstavy, přednášky, promítání, autorská čtení a další akce.INZERCE
Mamma Centrum Mamma Centrum

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
podlahy poker