Publikační činnosti Vědecké knihovny byla už několikrát oceněna krajskou kulturní cenou

Na Jeseníky!, Ottovy Čechy, Zahrada zdraví – to je jen malý výčet titulů, které Vědecká knihovna v Olomouci vydala v posledních letech. Bohaté historické fondy VKOL nabízí nepřeberné množství námětů na zpracování a některé z nich již byly právě prostřednictvím publikací zprostředkovány čtenářům. Práce historiků knihovny byla už čtyřikrát oceněna Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.

Autor publikace Na Jeseníky! Jiří Glonek při zahájení stejnojmenné výstavy na podzim roku 2019. Zdroj: VKOL

Vědecká knihovna v Olomouci je druhou nejstarší knihovnou v České republice a třetí největší, co se týče knihovního fondu (přes 2,3 mil knihovních jednotek). Od roku 1807 disponuje právem povinného tisku a v současné době zpřístupňuje kompletní knižní a časopiseckou produkci z území celé republiky. Samostatnou a v rámci ČR v mnoha ohledech ojedinělou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, inkunábulemi, starými tisky a mapami. Dnes tvoří historické fondy přes 1 450 rukopisů (z nich přes 400 středověkých), téměř 2 000 prvotisků a přes 65 000 starých tisků.

Vědecká knihovna se tyto unikátní fondy snaží pravidelně představovat prostřednictvím výstav a také publikací, a to formou jak katalogů k výstavám, tak samostatných titulů, které naopak výstavy pouze doplňují. Usilovná a pečlivá práce zaměstnanců oddělení historických fondů na přípravě publikací byla vždy vysoce hodnocena ze strany široké i odborné veřejnosti, o čemž svědčí fakt, že byla několikrát oceněna krajskou kulturní cenou.

Prvním oceněným byl projekt Chrám věd a múz, složený z obsáhlého katalogu ke stejnojmenné výstavě a publikace shrnující historii VKOL, jenž vznikl v rámci oslav 450. výročí založení knihovny v roce 2016. Na tento úspěch navázala kniha, pojednávající o atentátu na tři nekomunistické ministry – Petra Zenkla, Jana Masaryka a Prokopa Drtinu, historika VKOL Lubomíra Novotného Krčmaňská aféra: Tajemný pokus o atentát na československé ministry, která si odnesla cenu Olomouckého kraje v kategorii literatura. Stejně jako mnoho dalších institucí se i Vědecká knihovna zapojila do oslav 100. výročí založení Československa v roce 2018, a to projektem Sbohem, monarchie. Hlavními výstupy byly dvě výstavy a dvě doprovodné publikace – výpravný katalog k výstavě Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804–1918 a obrazová publikace komiksového žánru Sbohem, monarchie. Putování dlouhým 19. stoletím.

Kniha Na Jeseníky! slaví úspěch 

Velkého zájmu ze strany čtenářů se dočkala publikace historika Jiřího Glonka Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945 z roku 2019. Kniha tak rychle mizela z pultů knihkupectví, že za dva měsíce byl téměř celý její náklad ve výší 1500 kusů vyprodán a neustálý zájem o knihu vedl VKOL k rozhodnutí vydat dotisk. Úspěch publikace byl doplněn o cenu Olomouckého kraje.

Další publikaci vydala VKOL na podzim roku 2020 pod názvem Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908. K výpravné publikaci, nabízející čtenářům přes 800 dobových vyobrazení z toho nejzajímavějšího z putování Čechami na přelomu 19. a 20. století, byla připravena i výstava, která však nebyla z důvodu uzavření VKOL během pandemie přístupná. Knihovna ji veřejnosti zprostředkoval alespoň on-line prostřednictvím komentované prohlídky, kdy diváky prováděli samotní autoři Ottových Čech Petra Kubíčková a Lubomír Novotný. K publikaci byl také vytvořen nástěnný kalendář. Díky Ottovým Čechám se sbírka krajských kulturních cen VKOL rozrostla o další kus. Ani loňský rok nebyl ochuzen o novou publikaci. Tentokrát vyšel doprovodný katalog k výstavě Zahrada zdraví. Botanické knihy šesti století ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci, vycházející z bohaté sbírky herbářů Vědecké knihovny. Katalog s bohatou přílohou, s barevnými a černobílými reprodukcemi knižních ilustrací, který připravila historička VKOL Petra Kubíčková, byl před Vánocemi doplněn o kalendář Léčivé rostliny 2022 a také faksimile. Vše si mohli zájemci zakoupit a udělat tak na Vánoce radost sobě či někomu blízkému.

Publikace vydané knihovnou si mohou zájemci koupit přímo v knihovně a také v e-shopu na stránkách www.vkol.cz.

Ani letošní rok nebudou čtenáři ochuzeni o další publikace VKOL, těšit se mohou rovnou na dva tituly věnované dvěma významným osobnostem. Ale o tom až v příštím článku.


O AUTORCE

RNDr. Bc. Iveta Ťulpíková se narodila v Olomouci, kde také vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, obor fyzika–matematika. Dále absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor veřejná správa. Během svého profesního života působila na řadě vedoucích pozicích, mimo jiné zastávala post vedoucí odboru kultury a památkové péče v Bruntále nebo vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadě Zlínského a posléze Olomouckého kraje. Od podzimu roku 2019 je ředitelkou Vědecké knihovny v Olomouci. Její celoživotní koníček, kultura, se tak stal i její prací. 

O VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je krajskou knihovnou Olomouckého kraje a dle počtu uchovaných dokumentů je třetí největší knihovnou v České republice. Historie knihovny sahá do roku 1566, takže je druhou nejstarší knihovnou v ČR. Od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku a v současné době zpřístupňuje kompletní knižní a časopiseckou produkci z území celé republiky.

VKOL ve svých fondech uchovává rovněž cizojazyčnou literaturu, stejně jako rozsáhlou sbírku norem, patentů, zvukových CD a dalších multimédií. Samostatnou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, prvotisky, starými tisky a mapami. Registrovaným čtenářům poskytuje VKOL knihovní a informační služby. Vedle absenčních výpůjček a výpůjček do studoven fungují také meziknihovní výpůjční služby, které umožňují získat potřebné tituly i z jiných knihoven. Součástí služeb je zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, mezi nimiž jsou například databáze odborných článků i archiv denního tisku. Na internetu si mohou zájemci také prohlížet neustále doplňované digitální knihovny s naskenovanými fondy. Pro veřejnost pořádá knihovna pravidelné výstavy, přednášky, promítání, autorská čtení a další akce.

Ke 450. výročí založení VKOL vznikly i další propagační materiály, jako např. pexeso či omalovánky. Zdroj: VKOL

Chrám věd a múz – katalog výstavy a dějiny Vědecké knihovny. Zdroj: VKOL

Projekt Chrám věd a múz obdržel Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v kategorii literatura. Zdroj: VKOL

Hlavním hrdinou obrázkové publikace Sbohem, monarchie. Putování dlouhým 19. stoletím je fiktivní postava olomouckého rodáka Řehoře Ignáce Hallirzka. Zdroj: VKOL

Ukázka z publikace Sbohem, monarchie. Putování dlouhým 19. stoletím. Zdroj: VKOL

Katalog k výstavě Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804–1918. Zdroj: VKOL

Na Jeseníky! slavnostně pokřtil v rámci koncertu Letní kapely výtvarník a autor obálky knihy Jaromír Švejdík. Zdroj: VKOL, foto Miloslav Jančík

Publikace Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908. Zdroj: VKOL

Autorka výstavy a katalogu Zahrady zdraví Petra Kubíčková a ředitelka VKOL Iveta Ťulpíková na vernisáži v Pevnosti poznání. Zdroj: VKOL, foto Kristýna Bařinová

Květinové Vánoce ve VKOL. Pro faksimile i kalendář byly vybrány léčivé byliny ze sbírky Plantae Medicinales, která se řadí k nejdůležitějším a nejrozsáhlejším herbářům 19. století. Zdroj: VKOL


INZERCE
Mamma Centrum Mamma Centrum

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
podlahy poker