Kultura

Podle ministerstva nový stavební zákon kulturní památky neohrožuje

Nový stavební zákon je téma pro celé Česko, Přerovsko nevyjímaje. I zde je těžké cokoliv postavit. Naše země celkově patří v oblasti stavebního řízení mezi nejhorší státy na světě. Slušní lidé mají s úřady mnoha problémy, mafiáni a kšeftaři s chudobou si naopak postaví cokoliv a často jim takové počínání projde. Vlivní jsou jsou speciální úředníci, známí "památkáři". Těm je proti srsti skoro jakákoliv nová výstavba a často dokážou zhatit i sebelepší záměr. Skanzen nebo muzeum ale není pro normální lidi.

Městský dům na náměstí TGM a kostel Sv. Vavřince patří mezi dominanty městské památkové zóny v Přerově. Foto: Magistrát města Přerova

Nic proti slušným "památkářům" ale přesto stojí za to uvést nejnovější stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které za přípravu nového zákona nese odpovědnost. MMR totiž odmítá tvrzení v článku České tiskové kanceláře (ČTK): „Stavební zákon ohrozí památky, měl by se novelizovat, míní odborník“, že přijetím nového stavebního zákona jsou v ohrožení kulturní památky a kulturní dědictví v České republice.


Expert na památkovou ochranu má strach z likvidace ochrany veřejného zájmu

Nový stavební zákon podle MMR v žádném případě nelikviduje ochranu veřejných zájmů v oblasti péče o kulturní dědictví, naopak má za cíl zjednodušení a zrychlení realizace staveb v České republice při zachování důsledné ochrany sledovaných veřejných zájmů, včetně ochrany památkové péče. Spolu s novým stavebním zákonem byl novelizován i stávající památkový zákon, který taktéž plně respektuje ochranu kulturních památek. Změna památkového zákona byla provedena po dohodě s Ministerstvem kultury.


MMR spolupracovalo s resortem kultury. Ten nese odpovědnost za památkový zákon

Legislativní proces přípravy a projednávání návrhu nového stavebního zákona i změnového zákona probíhal v souladu s Legislativními pravidly vlády ČR. Nutno podotknout, že návrh nového stavebního zákona byl upravován na základě došlých připomínek a v úzké součinnosti se všemi dotčenými resorty.

Na úseku památkové péče MMR úzce spolupracovalo s Ministerstvem kultury, který je gestorem památkového zákona. Veškeré změny týkající se zájmů památkové péče byly s tímto resortem konzultovány. Zvláště v případě zvláštních zákonů byly respektovány názory odborníků z jednotlivých rezortů, s nimiž bylo hledáno optimální řešení, aby byly odstraněny případné rozpory.


Práva poslanců byla dodržena, rozhodovalo se demokratickou většinou

 V České republice je legislativní proces nastaven tak, že v rámci projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně i v Senátu je možné podávat nejen jednotlivé pozměňovací návrhy, ale také komplexní pozměňovací návrhy, a je pak na vůli poslanců, jak bude o těchto návrzích rozhodnuto, jak o nich bude hlasováno. To, že v rámci projednávání návrhu nového stavebního zákona byl v Poslanecké sněmovně přijat komplexní pozměňovací návrh tedy není nic nemožného a jdoucího proti právům poslanců.

Konkrétně komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru a další došlé pozměňovací návrhy směřující do oblasti ochrany památek a věcí s tím souvisejících byly konzultovány s Ministerstvem kultury.


Česká republika je nadále vázána mezinárodními smlouvami i v rámci UNESCO

MMR plně respektuje skutečnost, že je Česká republika na úseku ochrany památkové péče vázána uzavřenými mezinárodními smlouvami i ve vazbě na Centrum světového dědictví UNESCO. Zde plní svoji úlohu Ministerstvo kultury, v jehož výlučné gesci je sledování plnění závazků České republiky v této oblasti. Smyslem nového stavebního zákona je zajistit funkční proces výstavby v České republice v souladu se stávajícím právním pořádkem i mezinárodními závazky.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
CBA Huhnak