Zprávy

Chystá se oprava silnice vedoucí k bráně Přerovských strojíren

Příjezdové komunikace do areálu Přerovských strojíren čeká na opravu. Radní už schválili veřejnou zakázku a vyzvali firmy k účasti na výběrovém řízení. Rekonstrukce se má podle předpokladů pohybovat okolo částky 2 miliony 288 tisíc korun a provedena by měla být ještě letos.

Foto: Silnice je ve špatném stavu zejména kvůli opakovaným dočasným záplatám.

„Jedná se o silnici odbočující z Kojetínské ulice k vjezdové bráně. Vozovka je dlouhá asi sto metrů a na šířku má devět metrů,“ nastínila náměstkyně primátora Hana Mazochová.

Jak dále upřesnila, při rekonstrukci budou vyměněny stávající podkladní vrstvy a proveden nový kryt z asfaltobetonu, součástí je i výměna poškozených obrubníků, bezbariérové napojení chodníků, terénní úpravy za obrubami, výšková úprava uličních vpustí a nové vodorovné dopravní značení.  Dvě přilehlá parkoviště už nejsou součástí plánovaných úprav.