Zprávy

ANO, Společně bude líp! Přerov si odpady vyřeší a na penězích nezáleží.

Přerované si konečně oddychli. Dlouhodobé strachy ze spalovny komunálních odpadů, pro kterou se Přerov opakovaně ale neúspěšně nabízel jako zajímavá lokalita za minulých vedení města, jsou konečně zažehnány. Co se nepodařilo vládě nejstarší politické strany ČSSD (primátor Jiří Lajtoch, 2006 - 2014) ani vládě přerovských individualit pod názvem Společně pro Přerov a Piráti (primátor Vladimír Puchalský, 2014-2018), to zvládlo ANO 2011 s koaličními partnery takříkajíc levou zadní. Nebo může být pravda jinde?

Politická organizace Společně pro Přerov a Piráti se stihla za čtyři roky svého řízení předběžně dohodnout na zpracování odpadů v Přerově se zahraniční francouzskou firmou Veolia. Podepsali s ní v roce 2018 memorandum o spolupráci. Co však z neznámého důvodu nestačilo dotáhnout do konce Společně pro Přerov a Piráti (dnes v opozici a bez angažmá v radě města) to hravě zvládli vyřešit současní šéfové Přerova. Nová vládnoucí garnitura ANO 2011 (primátor Petr Měřínský) v koalici s ODS a spojenectvím KDU-ČSL+TOP09 vyřešila problém s neekologickým skládkováním komunálního odpadu rychle. Sice zatím jenom na papíře, respektive za akcie firmy Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s., za které dá město Přerov bezmála 700 tisíc korun. Je toto řešení pro Přerov výhodné?  

„Společnost Veolia čekala, jestli bude zájem nebo ne, a ten se neprojevil. Povolení, které nyní vlastní, má na multifunkční palivové kotle, ve kterých se odpad přímo spalovat nedá, pouze palivo,“ vysvětlila podle Deníku.cz paní Zuzana Ochmanová z akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje.

Lopotně hledané řešení se našlo v akciové společnosti Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Firma skupovaná už i některými obcemi Olomouckého kraje patří nově také Přerovanům. Přerov tak aspoň nezůstal pozadu a přidal se k městům jako Olomouc (ANO 2011 - primátor Miroslav Žbánek), Prostějov (ANO 2011 - primátor František Jura), Mohelnice (Mohelnická demokracie - starosta Pavel Kuba) a Uničov (ODS - starosta Radek Vincour).

I když různá města kupují akcie a přijímají závazky do budoucna, nikdo dnes nedokáže říci aspoň zhruba, kolik bude jedna ta nová cesta stát peněz. Neví se a neví to ani zástupci akciové společnosti, kteří na zastupitelstvo dorazili svou firmu prezentovat, kde, kdy, co a za kolik se má stavět. Politici mají jasno v jedné věci: kdo to zaplatí, budou občané, erár.

Jak budou vypadat poplatky za odpady, je stejně nejisté. Je to taky jeden z hlavních důvodů, proč řada obcí celý projekt odmítá. „Nevíme ani cenu, nevíme ani podmínky toho, jak ten projekt bude vypadat, ale máme cosi podepisovat“, potvrdila tyto obavy na jednání zastupitelstva 14. října Helena Netopilová z organizace Společně pro Přerov a Piráti, která kritizovala rovněž vznik zbytečných překladišť, která budou muset města a obce budovat na svoje náklady. Primátor Měřínský označil takové zpochybňující úvahy za zbytečnou hysterii. Údajně na překladiště budou dotace.

Zajímavou věc přerovští zastupitelé hlouběji neřešili: odpadářský projekt počítá s tzv. principem solidarity. Ať už bude řešení jakékoliv, za jakoukoliv cenu, měly by poplatky za odpad být pro všechny členy akciovky stejné. Je lhostejné, jestli to bude město s vybudovaným zařízením na spalování odpadu, město, přes které se vozí odpady na překladiště nebo si to překladiště vybuduje. Prostě se obce semknou a bude líp.

Inu, určitě bude, naši zastupitelé si to myslí, tak to tak asi musí být. Pro některé politiky přízemní otázka, kolik toto bude v budoucnu stát, se opět neřeší. Na zastupitelstvu padla i obava, že se může zvýšit poplatek za komunální odpad pro občany až o 100 %. Opět bez relevantní diskuse. Celý videozáznam z jednání zastupitelstva je ke shlédnutí na webu přerovské kabelové televize. Rozhodně doporučujeme přes hodinu a půl trvající estrádu ke shlédnutí.

Bohumír Střelec, zastupitel, radní a jednatel Technických služeb města Přerov v jedné osobě, člen ANO 2011, přes nedostatek odpovědí na důležité otázky svůj návrh nakonec úspěšně prosadil. Na předcházející Radě města jako předkladatel návrhu chyběl, dohnal to svým přímočarým postojem na zastupitelstvu. Ještě před tím mu vyjádřili podporu klub zastupitelů za KSČM.

Nevadí zde neřešení logistiky dovozu odpadů do Přerova: „Dopravní zátěž ve městě se uskutečněním záměru nezvýší“, sděluje Střelec v tiskové zprávě firmy Veolia. Je to zajímavé tvrzení, které klade otázku, jak se bez dopravy do přerovského kotle ze zbytku Olomouckého kraje komunální odpady budou dovážet.


Město Přerov se další diskusí nezdržovalo a přes nedostatek argumentů, některé jsou prý ve studii anonymní z důvodu obchodního tajemství, vstup do akciové společnosti schválilo. Návrh vládnoucí koalice podpořili komunisti. Opozice se nezmohla na více než neškodné kňourání, nicméně jim nelze upřít aspoň rétorickou snahu a obratnost.

Politici tím pádem pohodlně na zastupitelstvu schválili uzavření smlouvy o převodu akcií mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, a statutárním městem Přerovem jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě 43.646 ks akcií Společnosti v nominální hodnotě 15,- Kč/akcie za celkovou kupní cenu 654.690,- Kč. Jde o peníze z rozpočtu města Přerova, tj. peníze Přerovanů, nejde o peníze soukromé, které by do toho dali hlasující zastupitelé z vlastní peněženky.

Nezbývá než popřát, aby přerovští radní v čele s primátorem se stejně neochvějným přesvědčením bojovali za řešení reálných potřeb města Přerova i tam, kde to smysl dává prokazatelněji. Přerované mohou ocenit jejich výkony už v nadcházejících krajských volbách v roce 2020.


  NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.