Zprávy

Třetí den vytrvale prší. Vyhlášen povodňový stav na Bečvě

Vydatné a především setrvalé srážky posledních tří dní mají za následek zvýšení hladiny vodních toků na celém Přerovsku. V Přerově je Bečva na druhém stupni povodňové aktivity. V Teplicích už Bečva dosáhla ale třetího stupně povodňové aktivity. Podle předpovědi bude pršet i v následujících dnech.

Přítok do vodní nádrže Bystřička na Vsetínsku se blíží třetímu stupni povodňové aktivity. Hladina se prudce zvyšuje i přímo na Přerovsku. Z povodí směřuje vlna zvýšeného průtoku a hladiny vodních toků dolů po proudu. Foto: Povodí Moravy

Bečva v Teplicích je na třetím stupni povodňové aktivity

Český hydrometeorologický ústav(ČHMÚ) zveřejňuje online data ze systému hlásných profilů. Na mapě ZDE můžete sledovat situaci online. Podívejme se na grafy z Teplic, jak prudce se stala situace na řece Bečvě závažnou. Třetí stupeň se vyhlašuje až při bezprostředním nebezpečí či ohrožení životů a majetku v záplavovém území. 

Stav vodní hladiny na hlásném profilu v Teplicích. Hladina stoupla velmi rychle z mírně nadprůměrného stavu necelého 1 metru na 4 metry. Zdroj: ČHMÚ


Z cca 40 kubíků za sekundu je nyní průtok Bečvy na téměř desetinásobku, překočil už 350 krychlových metrů za sekundu. Ohromné množství vody v řece znamená na tomto hlásném profilu již třetí stupeň povodňové aktivity. Tento stupeň už znamená "ohrožení". Zdroj: ČHMÚ


Povodně teď hrozí v celém povodí Moravy

V celém Česku začalo v úterý odpoledne postupně pršet a meteorologové varovali před rozvodněním řek. Výstraha se vyplnila zejména ve Zlínském, Moravskoslezském, Olomouckém kraji a Kraji Vysočina. Nejvyšší denní úhrny srážek byly naměřeny na Zlínsku (Ludkovice 60 mm, Luhačovice 53 mm). Vzhledem k velkému nasycení půdy v celém povodí Moravy docházelo k rychlým vzestupům hladin vodních toků.

Během noci z úterý na středu dosáhly řeky v povodí Moravy prvních, druhých i třetích stupňů povodňové aktivity (SPA). K sedmé hodině ranní dosáhla 3. SPA Moštěnka ve stanici Prusy, Třebůvka v Hraničkách, Bělá na přítoku do Boskovic a Velička ve Strážnici.

2. SPA pak dosáhla Morava ve Spytihněvi i ve Strážnici, Bečva v Teplicích nad Bečvou a Dluhonicích, Olšava v Uherském Brodě, Svratka v Borovnici a Dalečíně, Třebůvka v Lošticích a Mezihoří. 2. SPA aktivity se také týkají některých přítoků uvedených řek (Bystřička, Luhačovický potok, Úsobrnský potok, Křetínka). Na některých místech jsou svolávány nebo již zasedají povodňové orgány (Hranice, Lipník, Přerov, Moravská Třebová). K rozlivům dochází zatím mimo zastavěná území. V obci Ústí na Hranicku je už zatopená komunikace. 

Povodí Moravy (PMO)  monitoruje situaci i v terénu v zasažených oblastech, těžká technika je připravená případně zasáhnout. Situace se bude vyvíjet v závislosti na přechodu dešťových srážek. Na místech, kde jsou vodní nádrže, došlo k zachycení povodňových průtoků v nádržích. Nádrže se v současnosti plní. Podle předpovědi se budou vyskytovat srážky ještě během dnešního dne, proto lze očekávat nárůsty průtoků s dosažením dalších SPA, včetně 3. SPA.


Podle expertů jde o dvě stránky téže mince: změny klimatu

Podle řady odborníků jsou povodně na straně jedné a sucho na straně druhé projevem změn klimatu. Jde o extrémní hydrologické jevy. Za oběma stojí kromě globálních změn nedobré hospodaření člověka s v krajině. Hlavním problémem je narušení malého vodního cyklu. Utužená půda, meliorace, narovnané vodní toky, mrtvá půda bez živin a další negativní projevy lidské činnosti znamenají, že krajina není schopna vodu vstřebat. Voda je z krajiny odváděna rychle pryč.

Aby se situace zlepšila dlouhodobě, je potřeba zajistit, aby měla krajina opět lepší retenční schopnost. tj. schopnost vodu zadržet. Důležitá je také retardace, tedy zpomalení odtoku vody z území. Dobrým příspěvkem je také schopnost akumulace vody. Pozitivní změna krajiny je přitom velmi náročný proces. Remízky, mokřady, tůně, travní pásy, změna způsobu hospodaření na poli, to vše a mnoho dalšího pomáhá. 


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
AFO Olomouc
INZERCE
CBA Huhnak