Proměna dětských domovů v kraji: Krok k lepšímu životu pro děti

Olomoucký kraj pracuje na revolučním projektu proměny dětských domovů, jehož cílem je přemístit děti z velkokapacitních zařízení do menších nemovitostí. Tento proces, financovaný prostřednictvím Národního plánu obnovy, zlepší péči o ohrožené děti a mládež v regionu.

Foto zdroj: Olkraj.cz

„Hlavním záměrem transformace je vytvořit prostředí, kde se děti budou cítit více jako doma. V současné době má Olomoucký kraj připravený nákup dvanácti nemovitostí a o dalších jedenácti nemovitostech se jedná. Domy a byty převážně nakupujeme, jejich výstavba by se totiž v plánovaném časovém horizontu nestihla,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

V nových domovech budou děti spolu s vychovateli fungovat jako běžná rodina – budou společně vařit, nakupovat a starat se o své okolí. Každá skupina bude mít maximálně šest dětí. Plnou transformací projdou tři dětské domovy – Jeseník, Přerov a Litovel. Další tři domovy v Olomouci, Hranicích a Zábřehu se budou transformovat postupně. Proměna všech deseti domovů skončí do pěti až sedmi let.

Krajský radní pro oblast školství, Aleš Jakubec, ocenil snahu a nasazení všech, kteří se na této změně podílejí. „Děkuji všem ředitelům a zaměstnancům dětských domovů za jejich úsilí, nadšení a ochotu podstoupit velké změny, které se dějí v nejlepším zájmu svěřených dětí. Vaše práce a odhodlání jsou klíčové pro úspěch této transformace, která má za cíl vytvořit pro děti prostředí, kde se budou cítit jako doma a kde budou mít lepší příležitosti k začlenění do společnosti,“ uvedl.

Jeseník je průkopník

Dětský domov v Jeseníku je průkopníkem tohoto projektu. Transformace zde začala v létě 2023, kdy byl pronajat první byt a přestěhována první rodinná skupina. Ředitel domova Filip Haltmar se pro tuto změnu nadchl. „Vyhlédli jsme si postupně tři rodinné domy, které Olomoucký kraj postupně odkoupí. Po dokončení se všechny rodinné skupiny včetně vedení přestěhují do jednoho bytu a tří domků. Problémem v Jeseníku je nedostatek vhodných nemovitostí, zejména velkometrážních bytů,“ popsal.

Původní budovu dětského domova využije Základní a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku. Tato krajská budova projde rekonstrukcí, pak vyhoví potřebám školy.

Hejtmanství také vybírá kvalitní domy, které nevyžadují nákladné rekonstrukce. Zohledňuje přitom i jejich bezbariérovost, aby se uvnitř mohly volně pohybovat také děti s tělesným postižením, což je právě případ Jeseníku. INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
podlahy poker