Přechod pro chodce v Přerově je posledním v kraji, který se musí opravit. Město to ví už deset let

V Přerově v ulici Bratří Hovůrkových je na silnici I/55 nevyhovující přechod. Je moc dlouhý a nemá dostatečně řádné osvětlení. Současné normy a technické předpisy umožňují maximální délku stávajícího přechodu pro chodce v délce 7 metrů, v případě zřízení nového přechodu pak 6,5 metrů. Tento přechod je dlouhý 12 metrů a nesplňuje tedy požadavky uvedené v ČSN 73 6110 čl. 10.1.3.3. věty třetí. Úpravu přechodů musí řešit samotná města a obce.

Foto zdroj: Olkraj.cz

Olomoucký kraj město Přerov na tento problém upozorňuje už deset let. Jedná se o poslední nevyhovující přechod na silnicích prvních tříd na území kraje, z celkového počtu čtyřiceti přechodů. Města a obce, ve kterých se devětatřicet přechodů nacházelo, je opravila do jednoho roku.

Požadavek na odstranění přechodu pro chodce vzešel od Policie České republiky. Na základě tohoto požadavku se před zmíněnými deseti lety uskutečnilo jednání za účasti zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje, Policie ČR a Statutárního města Přerov, na kterém byl vznesen požadavek města na dočasném ponecháním přechodu pro chodce, s tím, že město zadává projektovou dokumentaci na úpravy. V dalších letech bylo město Přerov na všech jednáních týkajících se dopravy opakovaně dotazováno na stav dokumentace.

Vzhledem ke skutečnosti, že v letech 2018 – 2023 probíhalo v centru města několik významných dopravních staveb a silnice I/55 v ulici Bratří Hovůrkových byla využívána jako objízdná trasa, obdržel Přerov další čas na přípravu. Bohužel však k dnešnímu dni nebyla krajskému úřadu předložena projektová dokumentace a žádná informace o tom, v jaké fázi tato dokumentace je a v jakém časovém horizontu se počítá s realizací.

„Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, jako příslušný silniční správní úřad, byl dostatečně tolerantní a Statutárnímu městu Přerov poskytl dostatek času na řešení celé situace. Na problém s přechodem jsme zástupce města naposledy upozorňovali před dvěma měsíci v rámci kontrolního dne na stavbě dálnice D1,“ uvedl František Pěruška, vedoucí oddělení silničního hospodářství krajského úřadu.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Flora Olomouc
INZERCE
podlahy poker