Přerov přilepší dobrovolným hasičům, rozdělí mezi ně až čtvrt milionu

Čtvrt milionu korun vyčlenilo město na motivační ocenění dobrovolných hasičů. Ti ve svém volném čase pomáhají jak profesionálním hasičům, tak i městu. Přerov má osm jednotek sboru dobrovolných hasičů – z toho jedna funguje přímo ve městě a sedm v místních částech.

Foto zdroj: prerov.eu

„Z finančního balíčku budou oceněni pouze ti členové jednotek, kteří se aktivně podílejí na zvládání mimořádných událostí a v rámci zvyšování kvalifikačních předpokladů se zapojují do odborných školení, do taktických cvičení a přípravy preventivně-výchovných akcí pro děti a mládež. Současně se podílejí na údržbě požárních zbrojnic a techniky, čímž prodlužují jejich životnost a snižují tak celkové výdaje na provoz jednotek,“ shrnul primátor města Přerova. Významným kritériem pro poskytnutí motivační odměny bude také délka členství v jednotce.

„Finanční ocenění se podle zásluh přerozdělí na konci roku. Týkat se to bude asi stovky dobrovolných hasičů, působících v Přerově a v místních částech Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Vinary a Penčice. Pravdou je, že kolektiv těchto sborů stárne a my chceme motivovat i mladé lidi,“ konstatoval vedoucí oddělení a ochrany krizového řízení města Tomáš Staněk.

Petr Štěpánek: „Bude to mnohdy kompenzace pro rodinu za to, že táta nebyl doma“

Přerovským velitelem dobrovolných hasičů je osmatřicetiletý Petr Štěpánek. U „dobráků“, jak se tomuto spolku v Přerově říká, je čtyřiadvacet let – do sboru nastoupil ještě coby student. „Zásahů bylo tehdy pár do roka. Dnes jsme běžně na dvaceti až třiceti událostech ročně, máme desítky ostatních činností, stále se cvičí a trénuje. Technika i výbava jsou na špičkové úrovni a dobrovolný hasič je takřka stejně vybaven a vycvičen, jako jeho profesionální kolega,“ srovnává. 

Co říkáte na to, že město bude dobrovolným hasičům jejich práci alespoň částečně kompenzovat?  

Určitě je to krok správným směrem. Dosud jsme řešili primárně jen odměny za zásahy a technické pomoci, plus jsme se snažili řešit zvláštní zásluhy jednotlivců. Dobrovolný hasič ale stráví obrovské penzum hodin údržbou techniky a zázemí, prohlubováním znalostí, či zlepšováním podmínek k činnosti. Po každém zásahu je potřeba vše očistit, uklidit a připravit tak, aby byla veškerá technika opět připravena kdykoliv pomoci. Vše se musí zapsat, zaevidovat a přezkoušet. Hasiči musí splnit alespoň minimální fond povinného ročního školení, který je 40 hodin. Strojníci se musí zdokonalovat v práci s technikou, velitelé trvale sbírat nové poznatky a přenášet je v praxi na hasiče. To jsou stovky hodin ročně i velká zodpovědnost. Nyní budeme mít nástroj, jak motivovat hasiče k činnosti a zdokonalování se tak, aby to byla oboustranně výhodná spolupráce. Město bude mít hasiče se zájmem o činnost a hasiči příjemnou odměnu, například jako finanční příspěvek k rodinné dovolené, jakožto jakousi kompenzaci za čas, kdy táta nebyl doma.

Kolik má vaše členská základna členů?

Dobrovolní hasiči se dělí na dvě části. Spolková, to je spíše společenská složka dobrovolných hasičů, která sdružuje širší okruh příznivců. Tato část se skládá mimo zasahujících hasičů například z mládeže a členů, kteří ještě nejsou zařazeni do zásahové činnosti, žen, či seniorů, kteří dlouhá léta zasahovali, a i nyní jsou stále hasiči a mohou tak se sborem dále žít. Taktéž zde mohou být členové, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou být v ostrém nasazení. Členové spolku, ač je jeho část spíše společenská, se podílí na chodu celého společenství, na údržbě budovy a techniky. Účastní se v rámci možností i různých výcviků, či školení. Nejsou však povoláváni k zásahům a nemusí splňovat povinná školení a prohlídky, na rozdíl od zasahujících dobrovolníků. Tato část však není méněcenná a například při výjimečných dlouhotrvajících akcích typu povodně poskytují perfektní servis v zázemí a jsou plně nápomocni k zajištění týlové podpory. V Přerově náš sbor čítá přibližně 50 členů. Tito samozřejmě v systému odměn nefigurují, ale je potřeba je zmínit. Výjezdová jednotka má oficiálně 32 členů, avšak ne všichni jsou plně aktivní, či aktuálně splňují kritéria pro zařazení do výjezdu. Aktivní část zasahujících hasičů osciluje okolo 20 osob, kteří se pravidelně účastní výcviku, zásahů a jiných aktivit pro naše občany.

Jaké byly vaše poslední zásahy?

Během roku se účastníme celé řady zásahů a coby posilová jednotka jsme povoláváni na každý větší požár. Někdy jsme po provedení průzkumu odesláni svými profesionálními kolegy z HZS hned zpět na základnu, jelikož sil je dostatek a požár je zdolán, jindy zase provádíme evakuaci osob, dodávku hasební vody, samotné hašení, či rozebírání konstrukcí. Jednotka je předurčena pro zásahy na pozemních komunikacích, takže členové musí ovládat i práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením a první pomoc. Velké zásahy jsou například vichřice, kdy je na území města velký počet polomů a nebezpečných větví. To jezdí veškerá technika a jednotka mnohdy zasahuje i na dvou až třech místech najednou. V jarních měsících bývají časté požáry trávy, či různých zemědělských objektů. Další velkou položkou ve výčtu našich činností je i technická pomoc, ať už jde o čerpání vody, likvidaci vosích hnízd, asistenční činnost, nebo jsme nedávno řešili třeba transport imobilní osoby. Mohu ale konstatovat, že vyjma rozmarů počasí se nám poslední dobou velké události naštěstí vyhýbají, a i přes četnost zásahů a aktivit se veskrze jedná o drobnější, nebo spíše méně závažné události. Taktéž je to dáno i špičkovou vybaveností dobrovolných a profesionálních hasičů, díky čemuž jsou zásahy vedeny velmi efektivně, účinně i rychle.

Jak jste byli dosud ohodnocováni?

Aktivní výjezdoví hasiči dostávají odměnu podle odpracovaných hodin na zásahu. Další benefity se dlouhodobě snažíme řešit například investicemi do odborných školení a kurzů ke zvýšení znalostí jednotlivých členů. Díky spolupráci se mohou hasiči zdokonalovat v plavání na bazéně, či plánujeme na svém novém působišti zřídit posilovnu. Zkrátka se snažíme ve spolupráci s městem i ostatními organizacemi, aby aktivní členové měli alespoň nějaké bonusy za svou činnost. Ať už finanční, nebo jiné.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Flora Olomouc
INZERCE
podlahy poker