Zebra z čtyřproudé komunikace na čas zmizí, nahradí ji místo pro přecházení

Frekventovanou silnici, po níž denně projedou tisíce aut, si prošli zástupci města Přerova, Olomouckého kraje a Policie ČR. Snažili se najít vhodný kompromis, aby se nemuselo úplně rušit místo, kde jsou chodci zvyklí přecházet. Výsledkem je, že tu vznikne místo přechodu místo pro přecházení.

Foto zdroj: prerov.eu

Přechod pro chodce v ulici Velké Novosady dočasně zmizí – a nahradí ho místo pro přecházení. „Komunikace je ve vlastnictví státu a nyní finišují její opravy v rámci dokončení stavby průpichu. Z hlediska krajského dopravního inspektorátu Policie ČR se jedná o poslední přechod v Olomouckém kraji na silnici první třídy, který protínají dva jízdní pruhy v jednom směru,“ konstatuje náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil. Zebra se na asfaltu objeví až poté, co bude místo osazeno semafory.

Podle dopravních policistů se jedná o přechod velmi nebezpečný, což dokládá i statistika dopravních nehod střetu chodce s vozidlem

Nejednou se tu stalo, že pěšímu zastavil jeden řidič – chodec pak pokračoval přes přechod a druhé vozidlo ho srazilo, protože člověk jdoucí po zebře automaticky počítal s tím, že je na přechodu a má absolutní přednost. Zástupci Olomouckého kraje, města Přerova a Policie ČR se proto po zvážení mnoha variant dohodli, že místo přechodu tu bude místo pro přecházení. To umožní chodcům i řidičům, aby byly dodrženy větší rozhledové poměry a situace při přecházení byla bezpečnější. „Na komunikaci budou namalovány výstražné kříže, aby vozidla zastavovala v bezpečné vzdálenosti od místa přecházení, budou tu rovněž vyznačeny i piktogramy upozorňující na výskyt chodců. Každopádně platí, že vždy se musí účastníci silničního provozu chovat obezřetně k ostatním a dbát na svoji vlastní bezpečnost,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu Michal Zácha.

Protože do areálu podniku Kazeto, který se nachází v těsné blízkosti silnice, vstupuje nový investor s plánem vybudovat tu nákupní centrum, dalo si město podmínku, že prostor bude osazen světelným signalizačním zařízením. To by řešilo nejen chodce, ale také vozidla na hlavním tahu – i z vedlejších komunikací. A za těchto podmínek se může zebra zase vrátit. „Nově řízená křižovatka má být propojena s křižovatkami na průpichu i u elektrárny. Celý projekt je už na papíře a ze strany investora probíhají práce pro zahájení povolovacího řízení. Disponujeme písemným závazkem investora, že předpokládá získání všech příslušných povolení do 12 měsíců,“ uzavřel náměstek Navrátil.INZERCE
ČEZ ČEZ

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
podlahy poker