Zebra z čtyřproudé komunikace na čas zmizí, nahradí ji místo pro přecházení

Frekventovanou silnici, po níž denně projedou tisíce aut, si prošli zástupci města Přerova, Olomouckého kraje a Policie ČR. Snažili se najít vhodný kompromis, aby se nemuselo úplně rušit místo, kde jsou chodci zvyklí přecházet. Výsledkem je, že tu vznikne místo přechodu místo pro přecházení.

Foto zdroj: prerov.eu

Přechod pro chodce v ulici Velké Novosady dočasně zmizí – a nahradí ho místo pro přecházení. „Komunikace je ve vlastnictví státu a nyní finišují její opravy v rámci dokončení stavby průpichu. Z hlediska krajského dopravního inspektorátu Policie ČR se jedná o poslední přechod v Olomouckém kraji na silnici první třídy, který protínají dva jízdní pruhy v jednom směru,“ konstatuje náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil. Zebra se na asfaltu objeví až poté, co bude místo osazeno semafory.

Podle dopravních policistů se jedná o přechod velmi nebezpečný, což dokládá i statistika dopravních nehod střetu chodce s vozidlem

Nejednou se tu stalo, že pěšímu zastavil jeden řidič – chodec pak pokračoval přes přechod a druhé vozidlo ho srazilo, protože člověk jdoucí po zebře automaticky počítal s tím, že je na přechodu a má absolutní přednost. Zástupci Olomouckého kraje, města Přerova a Policie ČR se proto po zvážení mnoha variant dohodli, že místo přechodu tu bude místo pro přecházení. To umožní chodcům i řidičům, aby byly dodrženy větší rozhledové poměry a situace při přecházení byla bezpečnější. „Na komunikaci budou namalovány výstražné kříže, aby vozidla zastavovala v bezpečné vzdálenosti od místa přecházení, budou tu rovněž vyznačeny i piktogramy upozorňující na výskyt chodců. Každopádně platí, že vždy se musí účastníci silničního provozu chovat obezřetně k ostatním a dbát na svoji vlastní bezpečnost,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu Michal Zácha.

Protože do areálu podniku Kazeto, který se nachází v těsné blízkosti silnice, vstupuje nový investor s plánem vybudovat tu nákupní centrum, dalo si město podmínku, že prostor bude osazen světelným signalizačním zařízením. To by řešilo nejen chodce, ale také vozidla na hlavním tahu – i z vedlejších komunikací. A za těchto podmínek se může zebra zase vrátit. „Nově řízená křižovatka má být propojena s křižovatkami na průpichu i u elektrárny. Celý projekt je už na papíře a ze strany investora probíhají práce pro zahájení povolovacího řízení. Disponujeme písemným závazkem investora, že předpokládá získání všech příslušných povolení do 12 měsíců,“ uzavřel náměstek Navrátil.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
podlahy poker