Zprávy

Přerov má největší sušárnu na kaly v Česku. Budou do ní vozit kaly z celého okresu

Téměř 10 tisíc tun spolkne ročně největší sušárna kalů v České republice. Minulý týden ji v čistírně odpadních vod v Přerově u Henčlova slavnostně otevřeli zástupci vedení města Přerova a místní vodohospodáři. Výstavba obra trvala rok a přišla na 190 milionů korun, povedlo se však získat alespoň 25 procent výdajů z dotace. Hlavním cílem celé stavby je ekologické nakládání s kaly, které se po vysušení stanou energetickou surovinou. Spalovat se mají v cementárnách možná i teplárnách.

Kaly se vyvážely na pole, kde byly zdrojem živin jako hnojivo. Kvůli hygieně se místo do polí budou energeticky využívat. Foto nové sušárny kalů: město Přerov

Do Henčlova budou dovážet kaly z čistíren celého okresu Přerov

Ředitel Vodovodů a kanalizací Přerov Miroslav Dundálek vzpomněl, že s přípravou na stavbu začali přerovští vodohospodáři už v roce 2016, kdy byla zapracována bilanční studie, která měla přinést odpověď na otázku, jak bude nakládáno s kaly.

Samotná stavba pak začala vloni v červenci a v srpnu letošního roku byla nízkoteplotní sušárna kalu s ročním výkonem 9 a půl tisíce tun odvodněného kalu připravena pro zkušební provoz.

„Zařízení bude zpracovávat odpadní kal i z čistíren v Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Kojetína. V celé republice se nacházejí jen tři takové sušárny, naše je největší a jediná na Moravě. Moderní zařízení bude v provozu 24 hodin,“ konstatoval předseda společnosti VaK Přerov Michal Zácha (ODS).

Primátor Přerova Petr Měřínský (ANO) ocenil především ekologické hledisko stavby a připomněl, že je sušička dalším dílem do skládačky ekologických aktivit, které město podporuje a také realizuje.   


Kaly místo na pole převezou do kotle 

Podle oslovených expertů se předpokládá spalování vysušených kalů jako alternativního paliva. Využití nachází například v cementárnách, nejblíže jsou Hranice (firma CEMEX) nebo v zařízeních na energetické využití odpadu (ZEVO), kde se také dají uplatnit komunální odpady zpracované jako tzv. tuhé alternativní palivo (TAP).

V Přerově v současnosti přestavuje firma Veolia tzv. multipalivový kotel v místní teplárně, kde hodlá spalovat více než 100 tisíc tun zpracovaných komunálních odpadů ročně. Z odpadů, včetně těch z čistíren odpadních vod, se dnes stává cenná surovina. 

Vedle byznysu s odpady byla ovšem výstavba sušárny kalů právní nutností. Stále přísnější limity a tvrdší zákony, vyhlášky, v podstatě zakazují vyvážet kaly na pole. Dosud se jimi běžně hnojilo, čemuž odpovídal také odpudivý zápach z polí po hnojení. Čistírenské kaly, zbavené škodlivých zárodků a nebezpečných látek, jsou však vítaným zdrojem živin v půdě a na polích budou logicky chybět. Místo toho se z nich, jak je řečeno výše, získá spálením s dalšími surovinami energie. 


Největší sušárnu kalů v Česku otevřeli slavnostně (na foto zprava) Michal Zácha (ODS), radní města Přerova, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a předseda představenstva VaK Přerov), Miroslav Dundálek (bez politické příslušnosti), ředitel VaK Přerov, a Petr Měřínský (ANO), primátor města Přerova. Foto: Město Přerov


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
CBA Huhnak