Zprávy

Díky zásahu hasičů u úniku síranu železitého nebylo poškozeno životní prostředí

U úniku zhruba 1 000 litrů síranu železitého v průmyslovém areálu v Lobodicích na Přerovsku zasahovaly ve čtvrtek odpoledne tři jednotky hasičů. Látka je nebezpečná pro člověka, v životním prostředí velkou paseku neudělá.

Hasiči při zásahu u úniku síranu železitého v průmyslovém areálu v Lobodicích Foto zdroj: hzscr.cz

Událost na krajském operačním a informačním středisku přijali hasiči ve čtvrtek v 15.45. Hasiči na místě pracovali v protichemických oblecích Lakeland Chemmax 3, dýchací technice a dalších ochranných prostředcích, aby byla zajištěna jejich bezpečnost po celou dobu zásahu. Neutralizovali látku pomocí uhličitanu sodného. Část chemikálie likvidovali sorbentem na bázi křemeliny (Eco-dry). K úniku síranu mimo areál a do kanalizačních vpustí díky zabezpečení nedošlo. Na místě hasiči rovněž kontinuálně měřili pH a prováděli základní chemické rozbory.

Zasahovaly dvě jednotky profesionálních hasičů ze stanic Přerov a Kojetín a jednotka SDH Lobodice. Včasným a profesionálním zásahem, který trval přes 6 hodin, se podařilo zabránit jakémukoliv poškození životního prostředí nebo následným škodám.

Síran železitý se používá jako flokulační činidlo pro úpravu průmyslově ošetřovaných vod. Jde o nebezpečnou žíravou látku. U člověka způsobuje poleptání sliznic, podráždění kůže, zarudnutí, ekzém. Hrozí poleptání očí. Další účinky jsou nevolnost a zvracení.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
CBA Huhnak