Zprávy

Estakáda v Přerově jde do ostrého provozu. Konečně krok k lepší dopravě!

Přes půl kilometru dlouhou estakádu v rámci nové mimoúrovňové křižovatky mezi Přerovem a Předmostím čeká ostrý povoz. Stavbu realizuje Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s městem Přerov. Estakáda se otevře ostrému provozu po dvou letech. Dílo je hodnoceno jako pozitivní krok pro město Přerov a zlepšení dopravní situace v něm. Zároveň jde o největší provedenou dopravní novostavbu na území města.

Takto vypadá nová estakáda, kterou buduje Ředitelství silnic a dálnic. Pro lepší výjezd z Předmostí bude na křižovatce u Prostějovské ulice umístěn semafor. Foto: město Přerov

Po dvou letech ostrý provoz. Dílo sklízí respekt stavařů i řidičů

Stavba estakády míří v těchto dnech po dvou letech budování ke svému závěru – první auta se po ní obousměrně projedou už v úterý 4. května hodinu po poledni. A zatímco vozovka uložená na pilířích bude procházet první ostrou zkouškou, v jejím sousedství se dělníci pustí do stavby okružní křižovatky. Ta se má budovat do konce září a její stavba způsobí na celých pět měsíců změnu v dopravním režimu  Přerova. 

„Křižovatka propojující ulice Velká Dlážka, Polní a Lipnická se uzavře. Z Lipnické ulice směrem do Předmostí se zprovozní nově vzniklá propojovací větev, kterou budou řídit semafory. Z Velké Dlážky na Lipnickou nebude umožněn průjezd, čili v tomto směru se řidiči do podjezdu nedostanou a budou muset volit objízdnou trasu přes nově spuštěnou estakádu,“ informoval radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO 2011).


Hlavním stavebním objektem "MÚK" Přerov je nová, téměř 560 metrů dlouhá estakáda mimoúrovňově převádějící silnici číslo I/55 přes stávající železniční trať a místní komunikace. Most o celkem devatenácti polích začíná v sousedství stávající komunikace I/55, přechází železniční dráhu a pak se stáčí nad nezastavěné území a dále se napojuje na frekventovanou komunikaci Polní ulice. Zdroj: ŘSD


Zátěžová zkouška je povinným krokem před otevřením podobných staveb k veřejnému užívání. Foto: FB Tomáš Navrátil 


Pro chodce provizorní podmínky. Dočasně - kvůli novému rondelu 

Na změny se musejí připravit i chodci, kteří míří z Přerova do Předmostí a naopak. V Lipnické ulici pro ně vznikne provizorní místo, takže už nebudou muset přecházet při cestě do Předmostí na protější chodník, jak byli zvyklí v posledních týdnech, kdy se rondel připravoval.

„Dobrou zprávu máme ale po řidiče, kteří museli po dobu stavby estakády opustit svá parkovací místa podél ulice Velká Dlážka. Parkování tu bude znovu obnoveno, což jistě po téměř dvou letech přivítají ti majitelé aut, kteří museli vozy převážet dál od svého bydliště,“ řekl radní Tomáš Navrátil.


Přerovský radní Tomáš Navrátil (ANO 2011) komentuje médiím průběh zátěžové zkoušky. Do provozu se estakáda otevře dle plánu 4. května 2021. Výrazně by měla pomoci zlepšení dopravní situace v Přerově. Ten však nadále bude sužovat nedokončená D1, jejíž dostavbu blokují námitky ekologických neziskových organizací. Foto: FB Tomáš Navrátil 


Změny čeká i provoz přerovské MHD

V neposlední řadě budou novým uspořádáním dotčeni i pasažéři městské hromadné dopravy. „Připravit se musejí na to, že obsluha oblasti Velké Dlážky bude v pracovní dny zajištěna linkou 104, která objede zastávky Most Míru, Svépomoc, Velká Dlážka, Bazén - a večerními spoji linky 111, které budou obsluhovat zastávku u bazénu a navíc ještě náhradní zastávku na nové estakádě v Polní ulici,“ upřesnila Margita Považanová z přerovského magistrátu.

Upozornila na to, že o víkendech bude autobusová doprava zajištěna spoji číslo 114, které mají zaopatřovat zastávky Velká Dlážka a Bazén - a spoji linky 111, které objedou totožné zastávky jak v pracovní dny, tedy u bazénu a v Polní ulici. „Oblast za křižovatkou „u Lidlu“ bude zajištěna po objízdné trase přes novou estakádu spoji 101, 102, 107, 111 a 112, které jako náhradní zastávku na Velké Dlážce budou obsluhovat zastávku Polní - a v Předmostí zastávky podle trasy. Některé linky zajedou navíc k předmostkému hřbitovu,“ uvedla Považanová. Estakáda a její uspořádání splňuje nejen technické požadavky, ale i architektonické s ohledem na její situování ve městě. Estakáda je opatřena protihlukovou stěnou. Jak funguje poznají řidiči i místní obyvatelé už 4. května 2021. Foto: Město Přerov


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
CBA Huhnak