Zprávy

Ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení pro dálnici z Kokor na Olomouc

Dobrá zpráva na cestě k řešení dopravní situace města Přerova. Ministerstvo dopravy vydalo 15. ledna 2020 stavební povolení na 35 stavebních objektů důležité dopravní tepny Přerovska - pro spojení z Kokor na Olomouc. 7,6 kilometru nové dálnice D55 se má podle plánu Ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2022. Na novou dálnici má navázat úsek Kokory – Přerov, který by se měl začít stavět v roce 2024. Současná silnice I/55 dlouhodobě nedostačuje. Denně po ní projede 11 tisíc vozidel.

Současná páteřní silnice vede od Olomouce z Kokor dále do Přerova. Denně obyvatelé Krčmaně a Kokor snáší průjezd přes 11 tisíc dopravních prostředků všech kategorií. Foto: ŘSD

Zahájení stavby se očekává už v příštím roce 2022

Stavební úřad Ministerstva dopravy, které vede ministr Karel Havlíček (nestraník za ANO) vydal 15. ledna 2021 stavební povolení na důležitou stavení dopravní akci “D55 5501 Olomouc - Kokory”. Pokud se podobně jako v případě mnoho let protahované D1 u Přerova nestane tato část dálnice D55 předmětem napadání ze strany ekologických neziskových organizací, chce stát zahájit stavbu prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) již v roce 2022. 

"Na 7,6 km dlouhý dálniční úsek právě nyní Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD zpracovává zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dálnice D55 bude po svém dokončení plnit funkci spojnice dvou velkých center střední Moravy – Olomouce a Přerova", uvedlo Ministerstvo dopravy. Informace potvrdil i šéf ŘSD Radek Mátl. Rozhodnutí ještě nenabylo právní moci. 

Nová dálnice urychlí a zjednoduší spojení Přerova a Olomouce. Výrazně odlehčí životu obyvatel Kokor a Krčmaně. Zvýšit by se také měla bezpečnost silničního provozu. Na současné silnici I/55 projede denně v průměru na 11 tisíc aut a nehody jsou tu velmi časté. Pro Přerov sužovaný dříve neřešenou dopravní situací jde o část řešení. Zbývající úsek Kokory – Přerov by se měl začít stavět v roce 2024. Poté bude dálniční spojení s Olomoucí dokončeno. 


Příprava stavby trvá roky, rozjela se naplno v roce 2016 a dnes se už blíží do finále

V rámci přípravy stavby D55 mezi Kokorami a Olomoucí bylo vydáno územní rozhodnutí, které dne 23. 1. 2016 nabylo právní moci. Proběhlo zpracování podkladů pro zajištění stanovisek Ministerstvem životního prostředí (MŽP) dle EIA (posuzování dopadů stavby na životní prostředí). V dubnu 2016 byla dokončena aktualizace záměru projektu, která byla předložena a schválena ministerstvem dopravy.

V rámci další přípravy stavby byl dokončen podrobný geotechnický průzkum a v únoru 2019 začaly výkupy pozemků. Celkem je nutné vypořádat 195 listů vlastnictví. K říjnu 2020 bylo vypořádáno cca 70 %. Dne 30. 7. 2019 vydalo MŽP rozhodnutí o prodloužení platného stanoviska EIA o pět let, tedy až do 30. července 2024. Stavbu se nepodařilo ekologickým neziskovým organizacím zablokovat. 

Nadále jsou uzavírány smlouvy na uložení věcných břemen a nájemní smlouvy. Začala připrava projektové dokumentace k veřejné zakázce. V září 2020 byla podána žádost o vydání stavebního povolení a v říjnu 2020 zahájilo Ministerstvo dopravy stavební řízení na 35 stavebních objektů (zahrnují např. hlavní trasu, mimoúrovňovou křižovatku, mosty, retenční nádrže, kanalizaci či protihlukové stěny). 


Zdroj grafiky: ŘSD - trasa plánované dálnice D55 Olomouc – Kokory. 


Přesluhující silnici nahradí komfortní čtyřproudová dálnice. Vytvoří obchvat Kokor a Krčmaně

Dálnice je navržena jako čtyřpruhová o šířce 25,5 metru. Začátek dálnice je mezi křižovatkou Holice a Velký Týnec navržen v šestipruhovém uspořádání pro průplety vozidel v obou směrech. Trasa protíná i regionální biokoridor, který přechází ekoduktem. Na konci trasy vznikne odpočívka Majetín.

Odhadované náklady na stavbu jsou 2,26 miliardy korun. Předmětný úsek dálnice D55 je součástí tahu Olomouc – Přerov – Hulín – Otrokovice – Břeclav. Navržená trasa dálnice D55 bude plnit funkci spojnice dvou velkých center střední Moravy – Olomouce a Přerova – a dvou významných komunikací – dálnice D1 a dálnice D55.

Vzhledem k nárůstu dopravních zátěží je v zájmu celého regionu zajistit komfortní a bezpečné propojení významných center, jako jsou Olomouc a Přerov kapacitní komunikací. Navržený úsek je i v souladu s územním plánem města Olomouce. V trase plánované východní tangenty bude veškerá tranzitní doprava vedena mimo zastavěné území Olomouce, a to buď po východní tangentě nebo po dálnici D35, která tvoří další část obchvatu města.

Vlastní návrh trasy dálnice D55 i návrh mimoúrovňové křižovatky Velký Týnec zlepšuje distribuci dopravy v území a zajišťuje maximální využitelnost dálnice i pro regionální dopravu. Trasa dálnice D55, která je vedena od severozápadu k jihovýchodu paralelně se silnicí první třídy I/55, se vyhýbá osídleným celkům.

Prakticky celá oblast v místě trasy D55 je zemědělsky využívána jako trvale obdělávaná pole nebo pastviny. 


INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.