Ředitel FN Olomouc Roman Havlík: Prevence je pro naše zdraví zásadní

Pro toho, kdo chce prožít co nejdelší dobu svého života v plném zdraví, je prevence tou nejlogičtější cestou. Právě prevence má totiž na naše zdraví mnohonásobně větší vliv než schopnost našeho zdravotnictví diagnostikovat a léčit nemoci. Je o tom přesvědčen ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík, s nímž jsme si povídali na téma prevence a jejích přínosů našemu zdraví.

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Foto: FNOL

Proč je právě prevence v medicíně tak zásadní a důležitá?

Vždy je lepší něčemu předcházet než potom řešit až následky, které jsou mnohdy už obtížně napravitelné. Málo se zdůrazňuje, že prevence má vliv na naše zdraví mnohonásobně větší než kvalita zdravotnictví v tom smyslu, jak dobře diagnostikuje namoci a je schopno je léčit. Zjednodušeně řečeno to znamená, že každý, kdo chce prožít co nejdelší dobu svého života v plném zdraví a chce pro to i něco udělat, tak je jeho orientace na prevenci tou nejlogičtější cestou. Bohužel i přes jasná vědecká data je mnoho z nás stále pohodlných a nechce dávat energii do změny životního stylu, necítí potřebu se například dostatečně hýbat, udržuje se ve špatných stravovacích návycích a podobně.

Fakultní nemocnice Olomouc na poli prevence rozvinula dlouhodobý projekt Ambulance aktivního zdraví. V čem spočívá a k čemu směřuje?

Naše nemocnice má přes padesát zdravotnických pracovišť a každé je orientováno na různou část medicíny neboli zabývá se chorobami některého systému či orgánu lidského organismu, tedy diagnostikou a léčbou. Ale v zásadě tu není žádné pracoviště, které by se zabývalo zdravím jako takovým, prevencí a posilováním zdraví. Ambulance aktivního zdraví je součástí projektu vybudování klinického pracoviště, které se bude jmenovat Centrum zdraví a prevence a nabídne preventivní programy k posilování zdraví a oddalování nemocí. A ty z nás, kteří už mají náběh na nějakou chorobu nebo se pro některou civilizační diagnózu léčí, povede ke zlepšování jejich stavu za pomoci vlastního přičinění. A v rámci tohoto dlouhodobého projektu a vznikajícího pracoviště jsme už nyní pod hlavičkou Ambulance aktivního zdraví připravili programy třeba pro lidi s vysokým krevním tlakem. Aby věděli, jak se mají při svých obtížích správně chovat, nebyli závislí na lécích a vrátili se ideálně do normálního stavu. V mnoha případech je to skutečně možné.

Dá se tedy říci, že jste programem Ambulance aktivního zdraví nastartovali nový dlouhodobý proces směřující k postupné změně vnímání zdravotnictví a přístupu ke svému zdraví?

Ambulance aktivního zdraví je určitým pokusem o zaměření pozornosti každého z nás na to, co a jak pro sebe můžeme něco udělat. Současně máme ambici dávat fundované návody, jak si nejlépe pomoci při určitých diagnózách a jak v tom nejlépe postupovat s ohledem například na svůj věk či zdravotní stav. Je spousta podobných návodů hlavně na internetu, které ale mnohdy mají nějaký podtext, třeba něco prodat nebo propagovat jen jednu určitou metodu. A ve finále chceme tento projekt završit vznikem „kamenné“ ambulance, kde se budou moci zájemci o prevenci a aktivní zdraví individuálně na tomto poli posunovat dál a kde nabídneme i kolektivní programy pro určité diagnózy nebo věkové či zaměstnanecké skupiny.

Co je Ambulance aktivního zdraví?

Ambulance aktivního zdraví (Ambulance AZ) vznikla jako seriál debat odborníků pořádaný Fakultní nemocnicí Olomouc. Zhruba tři čtvrtě hodiny trvající pořad připravovaný ve spolupráci s olomouckým televizním studiem BEA PRODUCTION je naživo k vidění celoročně, obvykle první středu v měsíci od 17 hodin. A následně také ze záznamu na webových stránkách ambulanceAZ.fnol.cz a současně na YouTube kanálu a facebookové stránce FN Olomouc.

Cílem projektu Ambulance AZ je připomenout veřejnosti téma aktivního zdraví a zodpovědného přístupu každého z nás k vlastní tělesné i duševní kondici. Letošní druhá série je věnována konkrétním diagnózám, jako jsou například hypertenze, diabetes, obezita či závislosti. Pozvaní odborníci společně pátrají po tom, jaké jsou příčiny vzniku těchto civilizačních onemocnění a zda a jak lze zvrátit jejich průběh až k úplnému či alespoň částečnému vyléčení.

V rámci každého dílu přítomní hosté odpovídají i na dotazy, které mohou zájemci již před vysíláním klást prostřednictvím webových stránek ambulanceAZ.fnol.cz. Na stejné internetové adrese také naleznou různé zajímavé odkazy a tipy na podporu aktivního zdraví i kontakty na specializované poradny ve Fakultní nemocnici Olomouc. Záznamy všech předchozích debat mohou zájemci sledovat nejen jako video, ale k dispozici jsou také jako podcast ve streamovací službě Spotify. Pro sdílení zkušeností a případně konzultaci některých otázek s odborníky založila FN Olomouc také facebookovou skupinu.

Na pilotní pořad projektu Ambulance aktivního zdraví postupně navazují programy specializované na jednotlivé diagnózy jako například Hubneme společně, Nebuď pod tlakem nebo Nestárneme. Všichni, koho myšlenka aktivního přístupu k vlastnímu zdraví zaujala, se mohou setkávat a vzájemně podporovat v neformálních skupinách Klub přátel Ambulance aktivního zdraví či Klub otužilců. A další aktivity budou postupně přibývat.INZERCE
Mamma Centrum Mamma Centrum

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
podlahy poker