Základní škola Kojetín se opět zapojila do programu Erasmus +

Naše škola se již několik let zdárně zapojuje do programu Erasmus+ spolufinancovaného Evropskou unií. Jedná se o vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě atd. Programu Erasmus+ se mohou kromě žáků a studentů účastnit i učitelé, zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti a navazovat spolupráci s kolegy ze zahraničí.

Základní škola v Cercedille.

V rámci aktuálního projektu měli tři pedagogičtí pracovníci naší školy možnost mobility ve Španělsku. Navštívili Základní školu v Cercedille. Její součástí je i mateřská škola. Cílem stínování bylo získat nové impulsy pro práci, zhlédnout inovativní výukové postupy, diskutovat s kolegy o aktuálních trendech ve výuce a podělit se o své zkušenosti.

Pro všechny zúčastněné bylo velmi přínosné vidět výuku na bilingvní škole

Výuka anglického jazyka je na škole realizována již od tří let věku a postupně se prolíná všemi výukovými předměty, např. společenskými vědami atd. Výsledkem tohoto způsobu vzdělávání je, že žáci v šestém ročníku dosahují v anglickém jazyce úrovně B2.

Krom jiného pedagogové viděli, co znamená, pokud se do dění ve škole daří zapojovat rodiče. Díky aktivitě rodičů se daří školu v Cercedille úspěšně rozvíjet a posouvat vpřed.


Na mnohem vyšší úrovni oproti našemu školství je inkluzivní vzdělávání

Při dobře nastavených podmínkách je možné úspěšně zapojit všechny děti do výuky. Vyžaduje to však daleko větší podporu centrálních úřadů.

Nezanedbatelným přínosem programu Erasmus+ je možnost osobního setkávání s kolegy ze zahraničí.

Projekt Erasmus+ je velmi přínosný, umožňuje nám získat mezinárodní zkušenosti. Díky hlavní aktivitě – stínování – dochází ke zkvalitnění vzdělávání – zavedení moderních vyučovacích metod a zvýšení přitažlivosti vyučovaných předmětů. INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
podlahy poker