Společnost

Oslava výročí oslav 130. let Sboru dobrovolných hasičů obce Beňov.

Oslavy 130. let obce Beňov proběhly v sobotu dne 2.10. 2021 v 11.00 hodin slavnostní mší svatou v kostele Sv. Františka v Beňově, kde byl požehnán nový prapor Sboru dobrovolných hasičů obce Beňov.

Průvodem obcí Beňov šli členové SDH Beňov i pozvané hasičské sbory okrsku Horní Moštěnice, SDH Bochoř, SDH Dřevohostice i zástupci z Polské republiky z Gminy Tworóg a hasiči Straž Boruszowice – Hanusek, občané a zástupci spolků obce Beňov s dechovou hudbou Moravské Veselky ze Sušic do areálu za sokolovnou. Zde po slavnostním nástupu a hymně České republiky a po oficiálních projevech byli oceněni zasloužilí hasiči obce Beňov, zástupci hasičských sborů okrsku Horní Moštěnice, SDH Bochoř a SDH Dřevohostice, Okresní sdružení hasičů Přerov a Hasičský záchranný sboru Olomouckého kraje - Územní odbor Přerov i pozvaní hosté z Polské republiky.

V kronice obce Beňov je zaznamenáno založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1891. Zakladatelem dobrovolného sboru hasičů byl učitel obecné školy v Beňově bratr Prokop Barták, který byl následně zvolen náčelníkem. Předsedou ve sboru hasičském byl hostinský bratr František Dragon, jednatelem a pokladníkem hostinský bratr František Hovůrka, sbor měl 24 členů, trubači, hornisti byli Macháček František a Křižan Metoděj. V roce 1898 měl Sbor po 7 letech založení 39 členů a předsedou byl bratr Adolf Matuška, náčelníkem bratr Josef Brázda, jednatelem bratr Jaroslav Kyjovský. V tehdejší době Sbor vlastnil čtyřkolovou stříkačku, berlovku, stavěcí žebřík, posunovací výsuvný žebřík, dvoukolový naviják, 1 ruční naviják, 4 lezecké žebříky a ostatní potřebné nářadí v ceně 1730 zlatých a 40 krejcarů. Sbor po celý čas trvání zasahoval a účastnil se 8 požárů a se svými sousedy udržoval přátelskou shodu.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů obce Beňov 52 členů a je zařazen jako jednotka JPO V do integrovaného zásahového systému Olomouckého kraje. Starostou je bratr Jiří Ondruška, velitelem bratr Bc. Ondřej Hudík, místostarostou a zástupcem velitele bratr Ivo Pitner, jednatelem bratr Štěpán Lenhart, pokladníkem a hospodářem sestra Zdenka Nečková, vedoucím mladých hasičů je sestra Marcela Kubíčková, předsedou revizní komise sestra Romana Řezníčková.


Obec Beňov každoročně finančně podporuje zásahovou jednotku sboru technikou a materiálem

Jednotka má k dispozici zásahové vozidlo 9–ti místný Ford Tranzit, hasičské stříkačky PS 12, PS 16 na podvozku a závodní hasičskou stříkačku PS 16, několik kalových čerpadel, plovoucí čerpačku na benzinový pohon, dva přenosné zdroje na benzínový pohon na výroby elektřinu, pilu Stihl 362, 8 ks zásahových obleků, včetně vybavení, přileb, hadic, savic, osvětlovací techniku a vnitřně opravenou požární zbrojnici objektu ve dvoře obecního úřadu.

Sbor pořádá okrskové hasičské závody, noční závody, vaření gulášů, taneční zábavy, Vodění medvěda i Slet čarodějnic, spolupodílí se na akcích obce Beňov jako je Česko zpívá koledy, Rozsvícení vánočního stromu, Silvestrovský ohňostroj, spolu se Základní školou a Mateřskou školkou Beňov organizuje Dětský den.

Spolupracuje s ostatními spolky v obci především s Rybáři Beňov, FC Beňov a T.J. Sokol Beňov s Mysliveckým sdružením Beňov-Prusy a dalšími spolky působícími v obci.

Pořádáním pravidelné soutěže mladých hasičů v požárním sportu „O pohár starosty obce“, či účastí na soutěžích Plamen Okresního hasičského sdružení hasičů má naše mládež i členové sboru možnost ukázat svou činnost, pozitivní vztah k hasičskému sportu a seznámit s ní širokou veřejnost. 


INZERCE
Mamma centrum Mamma centrum

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
CBA Huhnak
INZERCE
podlahy poker