Společnost

Přerov projedná adaptaci na změnu klimatu s veřejností

Sucho, lijáky, vichřice, půdní eroze – všechna tato témata souvisí s klimatickými změnami, na které se město Přerov snaží připravit prostřednictvím právě zpracovávané adaptační strategie na změnu klimatu. Přijďte se i vy 28. června v 16 hodin seznámit s celou vizí a cíli připravované strategie. Veřejné projednání se bude konat v malém sále Městského domu v Přerově (vchod z náměstí T. G. Masaryka). Veřejnost se seznámí s projekty, které jsou plánovány městem, spolky a dalšími organizacemi v oblasti adaptace na měnící se klimatické podmínky a ochranu přírody.

Kde je Přerov nejvíce zranitelný změnou klimatu a co by se mělo v této oblasti vykonat? Vedení města chce vizi pro příští generace. Ilustrační foto

Přerov se chce adaptovat na dopady klimatických změn komplexně

Klimatické změny se týkají takřka celé planety. „Také Přerov se s nimi potýká. Přibývá dnů s vysokými teplotami, extrémní srážky způsobují záplavy, problémem jsou i bleskové povodně a nedostatečné zasakování vody do vyprahlé půdy,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Přerov obsadil v rámci dotační výzvy z Norských fondů první místo - získal na pořízení strategie 382 tisíc korun, Státní fond životního prostředí přispěl částkou 67 tisíc a Přerov se podílel 50 tisíci. Plán adaptace na změny klimatu by měl být hotový do srpna letošního roku. Zpracovatelem je společnosti Asitis z Brna. 


Budoucnost chce město řešit pro další generace. Jak bude vypadat? 

Vizí města Přerova je vytvořit příjemné prostředí pomocí dostatku zeleně a vodních prvků, podporovat spolky a obyvatele při zapojení do péče o krajinu. Prioritou by mělo být i efektivní hospodaření s energiemi, s odpady, využívání obnovitelných zdrojů, ale i čisté dopravy.

„My samozřejmě nechceme mít další projekty do šuplíku. Tím, že strategii budeme mít na papíře, můžeme později žádat o dotace z národních dotačních programů na postupnou realizaci. Bez toho bychom na evropské peníze zkrátka nedosáhli,“ dodal dříve přerovský primátor Petr Měřínský (ANO). 

"Politicky to není zrovna jackpot, protože pozitivní výsledky se nedostaví hned v jednom volebním období. Jde o naše životy, budoucnost našich dětí, a je na nás, v jakém stavu jim životní prostředí předáváme," uvedl dříve pro redakci Přerovského Reje náměstek Kouba.  


Více informací o projektu je dostupné na webových stránkách: www.modrozelenyprerov.euAdaptační strategie města Přerova na změny klimatu má tři části:

1. Analýza zranitelnosti - v rámci analytické části proběhlo zmapování a analýza zranitelnosti celého území statutárního města Přerov vůči jednotlivým očekávaným dopadům změny klimatu. Do analýzy byla využita i data ze satelitních družic sledujících zeleň či teplotu území a klimatických modelů předpovídajících změny teplot, vlhkosti nebo rychlosti větru.

2. Návrh opatření - v návrhové části jsou specifikována opatření k prevenci hrozeb zjištěných v analytické části. Výsledkem bude nová strategie a akční plán stanovující pro Přerov konkrétní kroky na dalších 10 let. Do příprav bude v každé fázi zapojena i veřejnost. 

3. Plán realizace - v rámci následné realizace opatření připraví město svou infrastrukturu a organizační procesy na dopady extrémních výkyvů počasí, přizpůsobí veřejné prostory a budovy nebo naplánuje investice do dalšího rozvoje zeleně. Všechny aktivity budou probíhat s ohledem na nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva.


Přerovská Velká Laguna je jednou z oáz přírody nedaleko hranic města. Jsou tyto příměstské odpočinkové zóny dostačující ochranou před negativními dopady klimatu? Foto Město Přerov


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
CBA Huhnak