Společnost

Den Země slaví obce Přerovska úklidem

Den Země je mezinárodní a dnes už doslova světová událost organizovaná vždy 22. dubna. Smyslem významného dne je podpora ochrany životního prostředí a připomenutí si významu, který pro lidstvo příroda má. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa. Oslavy Dne Země koordinuje organizace Earth Day Network.

K jaru patří kromě jarního úklidu také květiny. V Přerově se nově květinové záhony skví například u křižovatky ulic Šířava a Čechova. Foto: Město Přerov

Oslavy Dne Země mají své místo i v Přerově. Vzhledem k současné situaci nemohou proběhnout obvyklé oslavy tohoto svátku, kdy i vrcholí tradiční kampaň Ukliďme svět! Do té se může každý občan zapojit s ohledem na pandemii individuálně - při jakékoliv vycházce. „I drobný úklid přírodě pomůže. Stačí si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný nepořádek z přírody odneseme,“ sdělila Yvona Machalová z přerovského magistrátu. 

I v letošním roce do projektu Ukliďme Česko zapojí i město Hranice. Zde se pouze obvyklý březnový termín se kvůli koronaviru přesunul až sobotu 24. dubna. Uklízet budou v Hranicích tedy při příležitosti Dne Země. Sraz bude tradičně v 10 hodin v Zámecké zahradě a to tedy v sobotu 24. 4. 2021. Na úklidovou akci budou zajištěny ochranné pomůcky, pytle a odvoz odpadu.

Do projektu Ukliďme Česko se na Přerovsku zapojila také obec Radvanice. Účastníci akce se sejdou tuto sobotu v 9 hod. před obecním úřadem. 

Přímo v Přerově pak letos proběhne speciálně úklid rybníku Hliník. Sraz dobrovolníků je také v sobotu 24. dubna a to ve 14 hod. na západní straně rybníku. Zde bude také sběrné místo naplněných pytlů a pneumatik.

Jedním ze závažných problémů dnešní doby je půdní eroze. Například USA každoročně ztrácí erozí přibližně 996 milionů metrických tun půdy. V současné době je ztráta půdy v ČR vyčíslena na přibližně 210 milionů metrických tun ornice za rok, což lze vyjádřit jako ztrátu minimálně 4,3 miliard korun ročně. I tyto potíže si v dnešní den připomínáme. Foto: Earth Day Network


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
CBA Huhnak