Společnost

Ať odstoupí! Ekologické organizace žádají hlavu šéfa inspekce

Zelený kruh, asociace ekologických organizací, žádá rezignaci šéfa České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Erika Geusse. Kauza Bečva je nadále udržována při životě a je pravděpodobné, že se stane jedním z témat kampaně v podzimních volbách do Sněmovny Parlamentu České republiky. Geuss pochybení odmítá.

Bečva je jednou z nejkrásnějších a přírodně nejcennějších řek naší vlasti. Pro obyvatele Přerovska jde o více než obyčejnou řeku. Dnes je mimo jiné řeka tepnou sportu a pobytu v přírodě. Zdroj foto: Povodí Moravy s.p.

Ředitel ČIŽP reaguje na výzvu ekologické organizace Zelený kruh k jeho odstoupení

"Velmi mě mrzí nejenom za Českou inspekci životního prostředí, ale i osobně, že vyšetřování havárie na Bečvě trvá dlouho. Ale jak jsem už v minulosti řekl, havárii vyšetřuje Policie ČR a ČIŽP nemá žádný vliv na to, jak dlouho to potrvá. Snažíme se o maximální součinnost. Rád bych vyzval všechny, aby svá hodnocení nečinili v rámci neukončené kauzy a to pouze na základě názorů a domněnek některých odborníků a toho, co a jak se píše v médiích. Pokud by se po vyšetření kauzy zjistilo, že inspekce skutečně v něčem pochybila, byla by odpovědnost ředitele na stole," uvedl Erik Geuss.


K práci týmu oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES měl ředitel výhrady

"Co se týká oddělení CITES, jeho zaměstnanci, včetně vedoucí, se na podzim loňského roku rozhodli ukončit služební poměr na inspekci. Veřejně jsem deklaroval, že agendu CITES bude inspekce v rámci zákona zajišťovat i nadále a chod oddělení bude zajištěn. To se také stalo. K práci týmu jsem měl své výhrady a také jsem řekl, že detaily z pracovně-právních vztahů a z interní komunikace rozhodně nebudu ventilovat do médií," dodal Geuss.

CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).


Vedoucí Říhová odešla sama. Agendu jejího oddělení ČIŽP zajišťuje i bez ní

Vedoucí oddělení CITES, Pavla Říhová, se ke konci října rozhodla ukončit služební poměr na ČIŽP. Stejně tak se na začátku listopadu rozhodli i její kolegové z oddělení CITES. Inspekce v odchodu Pavly Říhové ztrácí uznávanou odbornici na oblast kriminality chráněných druhů, její rozhodnutí však respektuje, stejně tak i rozhodnutí dalších zaměstnanců.

Jak sdělila ČIŽP, agendu CITES inspekce v rámci zákona zajišťuje i nadále a to prostřednictvím dalších odborných zaměstnanců, kteří s ní mají zkušenosti. Vzhledem k tomu, že stávajícím zaměstnancům končí služební poměr na konci prosince, pevně věříme, že zbývající čas bude plně využit k věcnému předání agendy tak, aby bylo možné na dosavadní činnost možné navázat co nejplynuleji.

"Jsem vyzýván, abych vyvodil z výše uvedeného osobní odpovědnost. Vzhledem k tomu, že trvám na tom, že postup ČIŽP je a byl v případě kauzy Bečva zvládnutý a transparentní a navíc jde o neukončenou živou kauzu, a že agenda CITES je a nadále bude na ČIŽP zajištěna, nevidím důvod ke své rezignaci," uzavřel Geuss.


Zelený kruh je silná a vlivná organizace. Zastupuje Pražské matky nebo Greenpeace 

Přerovanům známá organizace Děti Země nebo Krajina Dluhonice, které blokují výstavbu D1 kolem Přerova, nejsou členy tohoto spolku. V Zeleném kruhu není členem ani významné Hnutí Duha. 

Radu Zeleného kruhu v současné době tvoří:

  • Pavel Černohous (Ateliér pro životní prostředí)
  • Jan Freidinger (Greenpeace)
  • Jarmila Johnová (Pražské matky)
  • Tomáš Jungwirth (CDE)
  • Václav Orcígr (Arnika)

Organizace jako Zelený kruh potřebují pozornost médií a veřejnosti. Pomáhají si tím zajišťovat peníze pro vlastní chod. Prostředky a vliv mimo jiné investují do získávání pozornosti médií a vlivu v politice. 


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
CBA Huhnak