Kultura

Přerovská zemědělka slaví výročí a novou moderní halu

Žádná stará garáž, ale nově postavená hala s moderním vybavením na úrovni. Učni a učitelé zemědělských oborů konečně další moderní zázemí. Střední škola zemědělská Přerov slaví letos 155 let od svého vzniku. Na škole se nově otevírají i moderní obory odpovídající současnému trhu práce.

Školu si při slavnostní příležitosti prohlédl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Zdroj foto: OlKraj

Na téměř šedesát miliónů korun přišla stavba nových učeben odborného výcviku v přerovské „zemědělce“. Střední škola tak získala moderní halu, která ukrývá zázemí pro servis i údržbu zemědělské techniky. Novotou vonící budovu si v pátek 25. září prohlédl také Ladislav Okleštěk (ANO 2011), hejtman Olomouckého kraje a jeho náměstek pro oblast investic Jiří Zemánek (ČSSD). 

Studentům a učitelům bude nová budova sloužit jako zázemí pro servis a údržbu zemědělské techniky. Zároveň nabídne tři učebny odborného výcviku. 


Zemědělství je podle hejtmana Oklešťka poctivé a užitečné řemeslo

„Je to už nějaký pátek, kdy jsem studoval na zemědělce, ale o takovém zázemí se nám tehdy ani nesnilo. Věřím, že to kluci ocení, protože si vybrali poctivé a užitečné řemeslo,“ řekl hejtman Okleštěk.

Jednopodlažní hala o rozměrech 53 x 17 metrů obsahuje hned tři učebny odborného výcviku, dále prostor pro mytí techniky, místnost pro učitele a instruktory nebo sklad pomůcek. Se stavbou začalo hejtmanství vloni v srpnu, kolaudovat se bude letos v říjnu, tedy zhruba o měsíc dřív, než počítal původní termín.

„Podpora řemeslných oborů je pro kraj prioritou. I tento projekt dokazuje, že nejde o prázdnou frázi, nýbrž o strategii, se kterou to myslíme vážně a která má výsledky,“ dodal náměstek Jiří Zemánek.

Vybudováním dílen ve Střední škole zemědělské Přerov dojde k faktickému sloučení se zemědělským učilištěm v nedalekém Lipníku nad Bečvou, odkud se do nové haly přemístí část vybavení.


Přerovská zemědělka má velkou tradici, letos oslaví 155 let! 

Na škole od svého založení působilo celkem 17 ředitelů, přibližně 250 učitelů včetně externistů a hrubým odhadem školu úspěšně ukončilo skoro 15 000 absolventů. Celá řada z nich pracovala a pracují v zemědělství. Mnozí zastávali a zastávají významná místa v zemědělských podnicích, na vysokých školách a ve výzkumných ústavech. Někteří absolventi této významné školy zastávali i posty ministerské. 

Vzniku a založení zemědělské školy v Přerově předcházelo společenské dění, kdy v druhé polovině šedesátých let 19. století vznikaly hospodářské spolky, jejichž hlavním účelem bylo poučovat venkovského člověka v oblasti hospodářské i národní. Venkovský člověk byl nositelem českého jazyka a začal přemýšlet o odborném zemědělském vzdělání.

Jedním z významných takovýchto spolků byla Jednota záhlinicko - kvasická, která vznikla 9. července roku 1861 za účelem vybudování rolnické školy. V rámci této Jednoty byl vytvořen školní výbor, který tvořili pan Skopalík, pan Bradík a pan Hubík. Současně byla vytvořena Jednota olomoucká, kde tento školní výbor doplnil pan Slabihoudek, Mráček a Demel. Tento výbor vytvořil učební osnovy, které byly dne 15. července roku 1862 na valné hromadě tohoto výboru schváleny a následně předloženy CK Moravsko-slezské hospodářské společnosti k úřednímu schválení. Následovala další obtížná jednání, kdy 18. srpna roku 1865 ústřední výbor z Brna oznamuje, že bylo rozhodnuto moravským místodržitelstvím zřídit rolnickou školu v Přerově (zdroj: web školy).


Zemědělka není žádná hnojárna

Střední škola zemědělská Přerov je i dnes prestižní školou, která má moderní a aktuální obory a profesionální pedagogy. Škola nabízí klasické čtyřleté maturitní obory: agropodnikání se zaměřením: Provoz a služby; Chovatel koní, jezdec; Ochrana přírody a prostředí a nebo čtyřletý maturitní obor: Mechanizace a služby se zaměřením: Provozní technika. 

Zemědělská střední škola nabízí také dvouleté nástavbové maturitní studium v oboru mechanizace zemědělství a lesního hospodářství a tříleté vzdělání s výučním listem v oborech: Opravář zemědělských strojů; Zemědělec - farmář se zaměřením na provoz; Zemědělec - farmář se zaměřením chovatel koní, jezdec a nebo v oboru zemědělské práce. 

Škola poskytuje stipendia a nabízí také vzdělávání dospělých. Konkrétně jde o kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin. Více  podrobností a aktualit nejen o nabídce školy najdete na jejím webu. Nejen Přerované mají důvod být na svou zemědělskou školu hrdí.

Je jen škodou, že se v minulých letech  nepodařilo zachránit tradici slavných veletrhů na přerovském výstavišti, které byly tradičně věnovány zemědělství. Přerovské výstaviště už může na tuto svou slávu jen vzpomínat. O to více by bylo dobré nezapomínat na vzdělávání v zemědělství a životním prostředí a na této tradici stavět rozvoj školy i do budoucna. Zřizovatelem školy je v současnosti Olomoucký kraj. 


Nové budově to v areálu přerovské Střední školy zemědělské sluší. Studenti i jejich učitelé si zaslouží moderní zázemí. Zdroj foto: OlKraj


Slavnostního otevření nové haly se zúčastnily významné osobnosti politického a veřejného života regionu: zleva náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jiří Zemánek (ČSSD), náměstek hejtmana a radní města Přerova Petr Vrána (ANO 2011), hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO 2011), ředitel školy  Radovan Rašťák a zástupce dodavatele stavby, firmy PTÁČEK - pozemní stavby z Kojetína zastoupené Leošem Ptáčkem, majitelem firmy. Zdroj foto: OlKraj


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
CBA Huhnak