Kultura

Spolupráce města a firmy: Cement Hranice daroval městu půl milionu korun pro základní školy

Město Hranice děkuje Cementu Hranice za pomoc školám. Významná firma Cement Hranice věnovala městu Hranicím dar ve výši půl milionu korun. Spolupráce města a firmy je dlouhodobá a také díky ní jsou Hranice prosperujícím a atraktivním městem. V Hranicích je spolupráce města s tamními firmami všeobecně na vysoké úrovni. Dar věnovala firma základním školám zřizovaným městem.

O daru hranickým školám jednali v prosinci se starostou města Jiřím Kudláčkem Ing. Roman Michalčík, ředitel závodu a člen představenstva (vlevo) a Aleš Šturala, obchodní ředitel a člen představenstva Cementu Hranice, a.s. (vpravo) Foto: Město Hranice

Kompetence žáků v informačních technologiích 

Město Hranice děkuje za velkorysý finanční dar 500 tisíc korun, který společnost Cement Hranice věnovala hranickým základním školám. Dar bude využit na podporu rozvoje gramotnosti žáků v oblasti informačních technologií, což je oblast, která je obzvláště důležitá v době, kdy výuka na základních školách probíhá distanční formou prostřednictvím informačních technologií. Poděkování firmě zaslal osobně starosta města Jiří Kudláček (nez.).

Koncem roku 2020 oslovila společnost Cement Hranice, a. s. všechny hranické školy (jak základní, tak střední) s nabídkou poskytnutí účelového finančního daru ve výši 125.000,- Kč pro každou školu jako příspěvek na podporu rozvoje IT gramotnosti žáků (IT znamená informační technologie, pozn. redakce).

Hranické základní školy, které zřizuje město, chtějí využít finanční prostředky na nákup IT vybavení. Například ZŠ 1. máje má v plánu, mimo jiné, nakoupit dvě sady programovatelných minirobotů a posílit wifi. ZŠ Šromotovo by chtělo speciální LCD display pro 2. stupeň, ZŠ Struhlovsko interaktivní dotykový panel a ZŠ Drahotuše chce pořídit terminálový server pro učebnu IVT a posílit páteřní datovou síť.


Kvalitní cement z Hranic se používá i při významných dopravních stavbách přímo v regionu. Na fotografii je betonáž mostu silnice I/55 v rámci mimoúrovňové křižovatky v Přerově. Foto: Cement Hranice


Z dobrého sousedství firmy a obce má prospěch samospráva i hospodářství města

Dar Cementu Hranice dokládá vysokou úroveň spolupráce se samosprávou, v jejímž území své podnikání společnost provozuje. Kromě dobrých sousedských vztahů jsou pro každého zaměstnavatele důležití kvalitní zaměstnanci přímo v místě provozu firmy. 

Cement Hranice, akciová společnost, je součástí italského koncernu Buzzi Unicem a je řízena jako součást východní divize Dyckerhoff. Buzzi Unicem je společnost se sídlem v Itálii, která provozuje závody v celkem 14 zemích s více než 10 000 zaměstnanci po celém světě. 

Cement Hranice uznává sociální odpovědnost, záleží jí na udržování dobrých vztahů ve městě i regionu. Do čtyř základních oblastí společenského života směřuje společnost každoroční finanční podporu. Jedná se oblast sociální, vzdělání, sportu a kultury. Každý rok Cement Hranice podporuje také devítileté základní školy v celém regionu a to prostřednictvím věcných darů.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
AFO Olomouc
INZERCE
CBA Huhnak