Krimi

Inspekce k Bečvě: Ani politici by neměli mluvit nepravdu a pohrdat zákony

Kauza Bečva už více než rok hýbe politickým děním. Prohlášení ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse ke kauze Bečva, jak sám dodal, (snad) již naposledy, chce čelit kritice činnosti vyšetřujících orgánů. Z otravy Bečvy byl přímo či nepřímo viněn Andrej Babiš (ANO) a holding Agrofert. Někteří politici svá obvinění brzy stáhli a omluvili se. Jedním z nich byl Petr Gazdík (Piráti+STAN), možný budoucí ministr školství.

S otravou Bečvy se prezentuje i vedení Olomouckého kraje. Hejtman Josef Suchánek (Piráti + STAN) nakoupil vánoční ozdoby v podobě ryby za 35 tisíc Kč. Část peněz prodejce pošle rybářům. Foto: iDnes.cz, Irisa Vsetín

Přerovský Rej opakovaně informoval, že otrava Bečvy se stala politickým tématem, vloni byla rozbuškou v kampani senátních i krajských voleb a rezonovala letos také v nedávných volbách do Sněmovny Parlamentu ČR. Cílem kritiky politiků byla a dodnes je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Tento klíčový orgán ochrany životního prostředí v České republice se opakovaně útokům brání, ovšem většina médií jejich vyjádření ignoruje. Přerovský Rej naopak dává prostor i ČIŽP, aby měli občané Přerovska pohled i druhé strany.

Jak nedávno uvedl Eirk Geuss, šéfa ČIŽP: "Ke zprávě parlamentní vyšetřovací komise jsme se již vyjádřili a uvedli výčet zásadních chyb/vad tohoto horkou jehlou šitého dokumentu. Je smutné, že ani jednotliví poslanci nevzali v potaz zásadní fakta, ke kterými měli přístup z nejrůznějších zdrojů. Na jejich politické show v poslední zasedací den Sněmovny musíme reagovat takto:


  1. ČIŽP nemůže být viněna z nedostatečné koordinace činností zasahujících složek v prvních hodinách a dnech po havárii. Je průkazné, že takové pravomoci a tedy ani možnosti jí žádný platný zákon nedává. Tuto roli mají vodoprávní úřady v obcích s rozšířenou působností (ORP) a v případě havárií zasahujících větší území pak úřady krajské.
  2. Ze stejného důvodu nelze inspekci vinit ani z údajně nedostatečného odběru vzorků v prvních hodinách po havárii, práce totiž prokazatelně řídily oba zasažené vodoprávní úřady.
  3. Inspekce rovněž důrazně odmítá jakékoliv osočování ze znehodnocování vzorků (např. od rybářů). Opakuji, že náš inspektor žádné vzorky od rybářů nepřevzal, což bylo již konstatováno např. i ve zprávě senátorky Jitky Seitlové (KDU-ČSL). Dle této zprávy vzorky rybářů (které navíc nebyly ničím jedinečné, neboť ve stejném čase a ve stejném úseku byly odebrány řádně vzorky HZS) skončily na vodoprávním úřadu Hranice na Moravě. Pokud nejmenovaný poslanec při projednávání zprávy vyšetřovací komise veřejně opakuje nepravdivé informace o vzorcích rybářů, používá špatné podklady, což jen dokumentuje nedostatečnou a tendenční práci s fakty.
  4. První den havárie se aktivně zapojil do prací, vedených vodoprávním úřadem Hranice, službu konající inspektor z oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc. Pracovník havarijní služby z oblastního inspektorátu Brno na místo nedorazil z prostého důvodu, že to od něj příslušný pracovník vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí nežádal, což je standardní postup dle vodního zákona (účast ČIŽP je vodoprávními úřady v případě havárií požadována jen u třetiny havárií). Proběhlá spolupráce včetně odborných instrukcí ze strany brněnského oblastního inspektorátu jsou řádně zdokumentovány, vyšetřovací komisí však byly ignorovány.
  5. Na půdě Parlamentu navíc zaznělo bizarní a nepodložené obvinění z mého propojení s politickým subjektem ANO (a údajné „Agrofertizace“ ČIŽP). Jako důsledně odborná apolitická osoba (nikdy jsem nebyl členem ani nominantem žádné politické strany) tímto vyzývám každého, kdo mne neustále spojuje s dvojící Brabec – Babiš, aby svá slova hodnověrně prokázal, doložil fakty. Opakuji, že se třicet let věnuji ochraně životního prostředí, pracoval jsem pod 13 ministry rozlišných politických subjektů a vlád – a nemám problém spolupracovat na čistě odborné bázi s dalšími. Zjednodušeně řečeno: s politiky skutečně netančím!!!
  6. Ve Sněmovně v ryze politické rozpravě, kterou nebudu komentovat, však zazněly ještě další nepravdy. Nejmenovaný poslanec zmínil „nedávný úhyn značného množství ryb na Chrudimce“, což prý je další případ selhání ČIŽP. Nesmyslnost tohoto výroku je zarážející – drobný úhyn ryb řešil místně příslušný vodoprávní úřad – a spoluúčast ČIŽP (stejně jako v dalších podobných případech) nepožadoval. Jakže je to s tou holí na psa?
  7. Jiný poslanec argumentoval, že poslední velká „kyanidová“ havárie v Draslovce Kolín před 16 lety byla vyšetřena velmi rychle, zatímco Bečva (myšleno zřejmě trestní řízení, vedené orgány činnými v trestním řízení) „se vleče“. Zde se opět účelově míchají jablka a švestky, neboť únik kyanidu z Draslovky byl šetřen jako přestupek (nikoliv trestný čin) a jeho vyšetřování velmi zjednodušilo zabarvení vody až k výpusti z této továrny – a následné přiznání viníka. A jeden příklad běžné doby vyšetřování závažné havárie – požár v Unipetrolu (Litvínov) – byl příslušnými orgány činnými v trestním řízení řešen téměř dva roky, aniž by se nad tím kdokoliv pozastavil. Co dodat?


Závěr: ČIŽP jako důsledně apolitický nezávislý kontrolní orgán zásadně odmítá zatažení do politického boje a dehonestaci své činnosti bez jakýchkoliv věcných důkazů. Někteří poslanci navíc používají nepravdu jako běžný nástroj a projevují naprosté pohrdání zákony této země (např. vodní zákon, služební zákon, trestní řád, kontrolní řád atd.), což – když se to týká zákonodárců –musí být pro běžného občana frustrující", tolik vyjádření ČIŽP.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
CBA Huhnak
INZERCE
podlahy poker