V Přerově žije 40 817 lidí, nejlidnatější místní částí je Předmostí, nejmenší jsou Lýsky

Podle posledních statistických údajů žije v Přerově a jeho místních částech 40 817 lidí (z toho žen je 21 225 a mužů 19 592), což je o 352 obyvatel méně než v roce předešlém.

V samotném Přerově (Přerov I - Město) má trvalé bydliště 31 193 lidí. Největší místní částí je Předmostí, kde bydlí 3967 občanů. Následuje: Újezdec – 893, Vinary – 740,  Čekyně – 660,  Kozlovice – 618, Žeravice – 582,  Henčlov – 527,  Lověšice – 514,  Dluhonice – 346,  Penčice – 312,  Popovice – 272 a Lýsky – 193. INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
podlahy poker