Bleskovky

Tržiště se otevírají. Stánky 2 metry od sebe, 15 metrů čtverečních pro zákazníka

Od dnešního dne je povolen prodej na tržních místech v Přerově, která jsou ve správě Technických služeb města Přerova - a to v tomto rozsahu:

Foto zdroj: prerov.eu

- prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu)

- květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen

- mléka a výrobků z mléka

- masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec

- pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu


Provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

- zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry

- v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2

- umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa

- zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci

- zakazují se stoly a místa k sezení


Jakým způsobem budou Technické služby, které tržní místa spravují, dohlížet na dodržování opatření?

"Pracovníci Technických služeb města Přerova budou kontrolovat, zda prodejce dodržuje prodej sortimentu, který je umožněn stávající legislativou a nařízením vlády na tržnicích prodávat. Budou také namátkově kontrolovat dodržování požadovaných rozestupů u stánků mezi jednotlivými zákazníky. Jinak za dodržování odstupů zákazníků u stánků odpovídá prodejce a dodržování těchto pravidel by měli kontrolovat namátkově i příslušníci policie, a to jak městské, tak i Policie ČR," uvedl jednatel Technických služeb Bohumír Střelec.INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
CBA Huhnak