Zprávy

Obnovme a zatravněme staré polní cesty, vyzývají Společně pro Přerov a Piráti

Obnovování starých polních cest je jednoduchý způsob, jak může každá obec pomoci kulturní krajině, snížit erozi půdy a pomoci v krajině lépe zadržet vodu. Společně pro Přerov a Piráti proto chtějí, aby se město Přerov připojilo k výzvě starostů z Plzeňského kraje, kteří k obnově a zatravnění polních cest nabádají.

Ilustrační foto

Obnovená polní cesta je totiž velmi efektivní. Cesty vedly většinou po vrstevnicích a jejich zatravnění přímo přeruší erozní toky. V mnoha případech přiměje i zemědělce k orbě po vrstevnici a protierozní efekt se tak ještě zvýší. 

„Obnova rozoraných polních cest má význam nejen pro přírodu, ale také pro člověka – zprůchodňuje krajinu a na obnovených trasách ji tak lidé mohou vice vnímat. A nakonec snad i chránit,“ podotkl předseda zastupitelského klubu Společně pro Přerov a Pirátů Jan Horký.

Jde o jeden z nejjednodušších, nejlevnějších a nejrychlejších způsobu, jak krajině aspoň trochu pomoci.

"Víme, že to jde! Sami jsme již v roce 2017 se souhlasem města obnovili starou polní cestu v lokalitě Pastviska a osázeli ji desítkami dřevin tak, aby byla v terénu jasně patrná. Hned si získala velikou oblibu a stala se cílem procházek mnoha Přerovanů. " dodal Horký.

Návrh na obnovu polních cest prosazoval klub už na jaře v majetkové komisi města tak, aby se tyto cesty dále nepronajímaly zemědělským družstvům. Společně pro Přerov a Piráti věří, že jde o záležitost, kterou Rada města pochopí a přispěje tak ke stabilizaci krajiny. 


  NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.