Zprávy

Kapacita přerovské kompostárny už nestačí, bude se rozšiřovat

Technické služby města Přerova zahájí koncem měsíce září rozšiřování kompostárny. Ta stávající, tři a půl roku stará kompostárna je už pro město malá a nestačí zpracovávat všechen bioodpad z hnědých nádob.

Kompostárna, která se nachází na území skládky v místní části Žeravice, je vzdálená od města Přerova čtyři kilometry.  Zkolaudována byla koncem roku 2015 a její kapacita byla projektována na 2 a půl tisíce tun bioodpadu ročně. Na jaře roku 2016 byl provoz kompostárny zahájen, ale již koncem toho roku bylo jasné, že je třeba zvýšit kapacitu na 3 a půl tisíce tun bioodpadu na rok. "Jenže se ukázalo, že ani tohle navýšení nestačí. Proto máme nový projekt na rozšíření kompostárny, která by měla mít už začátkem května příštího roku kapacitu 6 tisíc tun bioopadu ročně,“ sdělil jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec.

Rozšíření bude podle jeho slov prakticky znamenat nutnost vybudovat další zpevněné plochy na uložení odpadu a postavit železobetonové boxy, které budou sloužit k dozrávání kompostu. Zvětšení kompostárny přijde technické služby na 13 milionů 475 tisíc korun, přičemž dotace ze Státního fondu životního prostředí bude činit 3 miliony 369 tisíc korun.

"Krmivo" do kompostárny - v podobě ovocných a zeleninové odpadů, kávových a čajových zbytků, posekané trávy, listí, drnových řezů, větviček, třísek, pilin, hoblin či kůry, sbírají do hnědých nádob, rozmístěných po městě, sami Přerované. Za to získají kompost, který si od jara do konce podzimu mohou odkoupit za symbolickou cenu od technických služeb. "V Přerově je v současné době 424 kusů nádob na bioodpad, do nichž Přerované nosí bio zbytky ze svých domácností," upřesnila Eva Kousalová z přerovského magistrátu, která vzpomněla i to, že občané se do sbírání nové komodity před více než třemi lety velmi ochotně a takřka bezproblémově zapojili.

Kromě hnědých popelnic je na veřejných stanovištích v Přerově aktuálně 863 kontejnerů na směsný komunální odpad, 331 nádob na plast, 346 na papír, 257 na sklo, 22 na kov, 20 na jedlý olej, 18 na drobné elektro a 48 na textil. Navíc jsou samostatné nádoby na komunální odpad i na bioodpad u všech obydlených rodinných domů v Přerově a v jeho místních částech.