Zprávy

Přerovští školáci už mají v ruce vysvědčení, jejich třídy, chodby a hřiště obsadili dělníci

Prázdniny začaly – děti opustily své třídy a místo nich nastupují do škol stavebníci a řemeslníci. V Přerově se bude opravovat, rekonstruovat a vylepšovat hned v několika školách.

Foto zdroj: prerov.eu

Základní škola Trávník prochází plánovanou rekonstrukcí silnoproudé elektroinstalace, která je tam už ve špatném stavu. Oprava spojená i s pořízením nového osvětlení přijde město na téměř 26 milionů korun,“ informoval primátor Přerova Petr Měřínský.  Škola slouží dětem už od roku 1977 a rozvody elektřiny jsou původní, tedy více než čtyřicet let staré – a už neunesou současné nároky na připojení moderních technických zařízení, proto vedení školy apelovalo na radní, aby se problémem zabývali.

Učitelé upozorňovali nejen na opakující se poruchy, ale i na to, že osvětlení v učebnách je natolik nevyhovující, že by si žáci mohli poškodit zrak.  „I proto tam budou namontována nová světla, odpovídající všem parametrům. Oprava má trvat šedesát dnů od předání,“ doplnila primátorova náměstkyně Hana Mazochová.

Rekonstrukce se stane součástí i Základní školy Velká Dlážka, která už nutně potřebuje nové podlahy – pořízení keramické dlažby a související stavební práce přijdou město na necelé 2 miliony. „Vloni se podařilo vyměnit podlahy ve třetím a čtvrtém podlaží, takže letos pokračujeme ve stejném duchu. Školáci si vyzvedli vysvědčení už v úterý 23. června, aby stavební firma mohla co nejdříve začít pracovat,“ konstatoval náměstek primátora Michal Zácha. V částce za opravu je i demontáž stávajících keramických dlaždic včetně soklů, vybourání současné podlahy až na nosnou konstrukci, výměna dveřních prahů a výmalba chodeb školy. 

Další investice putuje do hřiště u Základní školy U Tenisu. Za 12 milionů korun by tu během 153 dnů od předání místa mělo vyrůst moderní sportoviště s umělými vodopropustnými povrchy. „Bude tu hlavní víceúčelové hřiště a vedlejší volejbalové hřiště, dále pak hřiště na tenis, volejbal či nohejbal, streetbal, malou kopanou i florbal,“ uvedla Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu. Jak dále podotkla, chybět na place nebude ani atletická dráha, rozběh skoku do dálky a součástí projektu je rovněž zázemí pro správce s toaletami a mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů, stojanů a přístřešků pro kola. Na tuto akci získalo město dotaci z Krajského úřadu Olomouckého kraje – z dotačního titulu Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení na rok 2020 - ve výši 4 miliony korun. 

Také děti ze Základní školy v Předmostí se mohou těšit, že příští školní rok bude pro ně – co se týče komfortu ve třídách – mnohem příjemnější. Přes prázdniny se tu totiž bude provádět zastínění oken, neboť právě tady žáci s nástupem jarních měsíců trpěli horkem. Venkovní žaluzie se budou stahovat a vytahovat pomocí elektrického pohonu a mají být opatřeny i větrným čidlem, které při překročení nastavené rychlosti větru vytáhne žaluzie do horní koncové polohy. Firma bude mít na zastínění oken 105 kalendářních dnů a město za něj zaplatí 2 a půl milionu korun.

I ostatní školy čekají opravy – byť drobnějšího charakteru. Například v Základní škole Svisle je v plánu malování v některých třídách, U Tenisu se chystají k výměně tabulí a na Trávníku k opravě hřiště. „Počítáme i drobnými úpravami v mateřských školách.  Ve školce v Kratochvílově ulici dojde k úpravám sociálního zařízení, v Újezdci se má bourat jedna z nepotřebných přístaveb, ve škole v Kozlovské ulici bude v průběhu prázdnin dokončena oprava střechy,“ vzpomněl na závěr náměstek Petr Kouba.

  NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.