Zprávy

Pomoc podnikatelům i zaměstnavatelům poškozeným v důsledku koronavirové krize

Stát spouští pomoc firmám a podnikatelům. Již zítra, 2. dubna, budou moci podnikatelé žádat o podporu úvěrů. Nově je snížen limit dotovaného úvěru už na 10 tisíc korun. Podporu příští týden spustí stát speciálně pro zaměstnavatele. Již ode dneška, od 1. dubna, mohou o pomoc žádat OSVČ.

Stát postupně rozjíždí podporu širokému spektru nouzovým stavem postiženým ekonomickým subjektům. Zdroj: ČMRZB

Program COVID II je vyhlášen, žádosti přijímá už od 2. dubna

Finanční podpora pro podnikatele COVID II je administrována prostřednictvím Českomoravské rozvojové a záruční banky (ČMRZB).  V pondělí 30. 3. 2020 spustila ČMRZB  záruční program COVID II – finanční podpora podnikatelům formou poskytnutí bezúročných úvěrů od komerčních bank se zárukou ČMZRB pro živnostníky, malé a střední podniky, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. 

Příjem žádostí do záručního programu COVID II bude je 2. dubna 2020! 

Výše úvěru: od 10 tis. do 15 mil. Kč. Lze hradit až 80% způsobilých výdajů projektu bez DPH. Doba ručené je až 3 roky. Finanční příspěvek na úhradu úroků slibuje program až do výše 1 mil. Kč.

Typy výdajů, na které může být čerpán zvýhodněný úvěr: 

  • pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek;
  • pořízení a financování zásob;
  • ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek doložitelné účetními doklady.

Aktuální informace najdou čtenáři na webu ČMRZB.

Po zkušenosti z první vlny COVIDu, doporučujeme hlavně rychlost. Jakmile bude alokace využita, bude čerpání zastaveno. Zpracování žádostí by mělo být jednodušší než v první vlně, ale stále obsahuje řadu složitějších úkonů (například výhled ekonomiky). Podle Ministerstva průmyslu a obchodu bude na program alokováno celkem 5 miliard korun, tzn. stejně jako v první vlně.


Podpora také pro osoby samostatně výdělečně činné

Žádosti je možné předkládat již od 1. dubna. Živnostníkům, tj. osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát také. Finanční alokace nebyla určena, přesto doporučujeme žádat bez odkladů.  

Finanční příspěvek se plánuje také pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.  

Aktuální informace a podrobnosti najdete na webu MPO věnovanému podpoře OSVČ. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, s vyplněním žádostí případně pomohou živnostenské úřady. Není třeba se obávat složitosti procesu ani proto využívat placených služeb různých agentur. 


Pro zaměstnavatele program ANTIVIRUS - podpora zaměstnanosti 

Poskytovatel podpory je v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Příjem žádostí má být vyhlášen v týdnu od 6.4.2020. 

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. 

Podpora se poskytuje za těchto podmínek: 

  • Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19; 
  • Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna;
  • Zaměstnavatel dodržuje zákoník práce;
  • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
  • Podpora je pro podnikovou sféru - zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
  • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v týdnu od 6. 4. 2020. Aktuální informace na webu MPSV.


Pomoc chystají další programy

Z dílny MPO jsou očekávány programy podporující české chytré hlavy a ruce.  Cílem výzvy Technologie COVID19 Cílem programu je poskytnutí finanční podpory malým a středním podnikům až do výše 20 milionů korun na podnikatelskou činnost zaměřenou na výrobu zdravotnických prostředků. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.

Hovoří se také o inovativním programu Czech Rise Up. Opět v gesci MPO. Cílem programu je poskytnutí finanční podpory na rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoci s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Program podpoří projekty firem, včetně start-upů, případně i dalších institucí, prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. Na projekt je možné čerpat až 5 milionů Kč na materiál a mzdy či rychlé dokončení vývoje nových řešení. Bezplatnou pomoc nejen v těchto programech nabízí Inovační centrum Olomouckého kraje.  

Pomoc s přípravou složitějších projektů nabízí také řada konzultačních firem, často za úplatu. Doporučujeme všem zájemcům o podporu tyto možnosti dobře zvážit. Státní organizace zřizují zpravidla konzultační linky a všemožně se snaží pomoci ulehčit podnikatelům s administrativou. Nejprve je lepší se s příslušným programem seznámit a pak rozhodnout, zda na to stačí podnikatel či zaměstnavatel sám, nebo zda potřebuje pomoc někoho jiného. 

  NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.