Zprávy

Studie má ukázat, jak udělat z přerovských základních škol „modro-zelené budovy“

Přerovské základní školy mohou být zase o krok dál. Radní chtějí, aby školy měly prvky „modro-zelené“ infrastruktury, kdy jsou i městské objekty v harmonii s přírodou - a především s měnícím se klimatem. Jak by bylo možné školákům vylepšit jejich prostředí, to ukáže studie. O tom, zda za ni má město zaplatit 350 tisíc korun, budou rozhodovat 9. prosince zastupitelé.

„Ekologizace základních škol jsou v současné době projednávány  v rámci integrované územní investice Olomoucké aglomerace pro programové období let 2021 až 2027 – a pro nás je to šance dosáhnout na dotace, ale plánujeme využít i jiných operačních programů a forem financování. Proto potřebujeme být co nejdříve připraveni a mít v ruce odbornou studii, která nás nasměruje k tomu, co by bylo pro jednotlivé budovy škol vhodné – čili na co máme projekty zaměřit,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Petr Kouba. Připomněl i „bolesti“ přerovských základek v době měnícího se klimatu, které mají dopad na žáky a učitele - zvyšují se letní teploty, takže od května děti v mnoha budovách trpí, školy jsou zasaženy ve větší míře prašností, tudíž není možno jednoduše větrat. A studie by mohla přinést řešení a podněty, jak šetrně tyto problémy řešit. 

Samotný projekt se má pohybovat ve čtyřech okruzích. Modrá infrastruktura – tedy hospodaření s vodami. Zelená infrastruktura, zahrnující opatření blízká přírodě. Třetí okruh bude řešit energetiku ve vazbě na využití alternativních zdrojů a udržitelné hospodaření s energiemi celkově. A poslední, environmentální vzdělání, má přinést dětem informace, jak žít ekologicky a neubližovat planetě.

  NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.