Krimi

Porušování zákazu prodeje alkoholu mladistvým není na ústupu. Olomoucký a Moravskoslezský kraj druzí nejhorší

Česká obchodní inspekce (ČOI) kontrolovala také ve 3. čtvrtletí 2020 dodržování zákonů týkajících se prodeje alkoholu a tabáku. V rámci kontrolní akce ČOI provedla celkem 1 931 kontrol. Z toho porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila ČOI celorepublikově ve 173 případech, kdy přibližně 80 % případů se týkalo porušení zákazu prodeje alkoholu mladistvým.

Pití alkoholu mladistvými nelze podporovat prodejem alkoholických nápojů. Takové prodejce, kteří zákon porušují, pravidelně vyhledává a pokutuje ČOI. Ilustrační foto: ČOI

Česká obchodní inspekce kontrolovala v exponovaném letním období od 1. července do 30. září 2020 dodržování nabídky, prodeje a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Zejména se jednalo o zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ČOI provedla celkem 1 931 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistila ve 173 případech.

Celkový počet kontrol, u kterých zjistila porušení právních předpisů, pak byl 831.

Inspektoři ČOI využili své pravomoci a k 190 kontrolám přizvali osoby mladší 18 let. Při kontrolách spolupracovali s Policií ČR (89 kontrol), pracovníky živnostenských úřadů (50 kontrol) a příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR (26 kontrol).

Regionální inspektoráty ČOI zjistily největší míru porušení zákonů ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze a to celkem 60,4 %. Pomyslnou druhou nejhorší příčku má kraj Moravskoslezský a Olomoucký, tam je míra porušení povinností ve výši 57,6 % . Naopak nejlépe si vedly kraje Jihomoravský a Zlínský. Příslušný inspektorát ČOI u 176 kontrol zjistil pochybení v 60 případech, což znamená míru zjištění 34,1 %.    

INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.